Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Not endangered 6x 1053x 38x 1097x

Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841)

Czech namepavučenka listová
Threat levelNot endangered
Records1097 nálezů, 137 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM (Gr., Az., Ar.
Phytogeographic area(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-700-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (484 used records)
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2342035
Zemní past1440283114356
Prosev47105081
Sklepávání1001
Smyk2407
Eklektor41202
?6302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (440 used records)
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vrbové křoviny2001
osluněné skály nižších poloh2202
bučiny nižších poloh18260051
horské smrčiny0403
lužní lesy nížin104010
kamenité suti nižších poloh133017
kamenolomy1001
dubohabřiny541120055
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2511013
luční ostřicové mokřady2103
horské bučiny3220017
bažinné olšiny5508
reliktní bory na skalách5103
suché křoviny5619015
Louky a pastviny1101
mokré louky9406
Přirozené lesy1710017
výsadby jehličnanů5613026
ruderály66908
údolní jasanoolšové luhy3425014
lesostepní doubravy36451027
podmáčené smrčiny71109
Lesy6017021
suťové a roklinové lesy116015
štěrkové břehy řek0101
Louky1313010
haldy a výsypky0004
městské parky4001
mezofilní louky1001
Močály0403
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod327013
00000001001
rašeliniště8102
Skalní a suťové biotopy3504
ovocné sady bez bylinné vegetace23206
Kultury listnáčů9103
Acidofilní bory3405
Břehy tekoucích vod187011
bylinné porosty břehů23404
úhory1202
obilná pole0101
Xerotermní travinobylinná společenstva3303
Lesní okraje458013
Polní biotopy8202
ostřicové porosty stojatých vod1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody14504
travnaté stepi0101
alpínské trávníky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020