Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Not endangered 3x 567x 38x 608x

Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841)

Czech namepavučenka listová
Threat levelNot endangered
Records608 nálezů, 137 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM (Gr., Az., Ar.
Phytogeographic area(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-700-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (484 used records)
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr6144044
Zemní past1412310114366
Prosev2471055
Sklepávání2304
Smyk119013
Eklektor41202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (442 used records)
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vrbové křoviny2001
Skály nižších a středních výšek2001
Květnaté bučiny7838034
Acidofilní bukové bučiny10423018
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny0201
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy10307
Kamenité sutě133017
Kamenolom1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy21383049
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2511013
Slatiniště2103
Horské buko-jedlové lesy3220017
Bažinné olšiny5609
Pískovcová skalní města0201
Reliktní bory na skalních podkladech5103
Křoviny a skupiny stromů mimo les42909
Louky a pastviny1101
Vlhké louky9507
Přirozené lesy1710017
Smrkové monokultury368016
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3283706
Ruderály6202
Lužní lesy3425014
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy36451027
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1803
Lesy6017021
Suťové a roklinové lesy116015
Štěrkové lavice0101
Louky1313010
Haldy a výsypky0004
Parky4001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0103
Mezofilní louky1001
Borové monokultury6205
Močály0403
Rákosiny, orobincové porosty327013
Floristicky pestré křoviny4405
Rašeliniště a slatiniště8102
Skalní a suťové biotopy3504
Urbánní biotopy60706
Ovocné sady23206
Horské smrčiny0202
Podmáčené smrčiny6306
Kultury listnáčů9103
Acidofilní bory3405
Břehy tekoucích vod187011
Bylinné porosty na březích potoků a řek23404
Křovinatý plášť lesa10601
Polní úhory0201
Pole0101
Xerotermní travinobylinná společenstva3303
Lesní okraje458013
Kulturní lesy3001
Polní biotopy8202
Porosty vysokých ostřic1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody14504
Xerotermy na jiných podkladech0101
Luční úhory1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Kultury jehličnanů11304
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020