Kvadráty: 6478
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x 2x
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 3x 3x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 3x 3x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (41 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 29 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 15 0 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 3 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 3 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 8 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 11 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 59 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 0 8 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 3 5 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 5 17 9 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 2 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 1 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (14 použitých nálezů)
jeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 3 5 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 5 17 9 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 2 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 1 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020