Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 5x 764x 56x 829x

Piratula latitans (Blackwall, 1841)

České jménoslíďák malý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy829 nálezů, 140 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Az.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (404 použitých nálezů)
Piratula latitans (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past164448766317
Individuální sběr6363467
Prosev317017
Smyk1102
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (340 použitých nálezů)
Piratula latitans (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny2102
bažinné olšiny9507
mokré louky600174494
rašeliniště264109450
lužní lesy nížin3002
ostřicové porosty stojatých vod4422014
Horské biotopy0101
Močály5124232
luční ostřicové mokřady428410
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod52210
Břehy tekoucích vod1412016
kamenolomy14113
bylinné porosty břehů5507
ruderály16226
Louky24140016
výsadby jehličnanů1102
údolní jasanoolšové luhy731207
slaniska17852
Lesní okraje1205
haldy a výsypky113354
mezofilní louky8607
Stojaté a pomalu tekoucí vody5304
bučiny nižších poloh1102
úhory923706
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
obilná pole3405
horská vřesoviště6203
dubohabřiny0101
suché křoviny0201
pastviny2002
vrbové křoviny1001
Lesy0101
štěrkové břehy řek1101
podmáčené smrčiny1001
ovocné sady bez bylinné vegetace24407
21211100201
rašelinné bory0202
Lesní cesta5001
travnaté stepi0101
Přirozené lesy1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020