Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 3x 407x 62x 474x

Piratula latitans (Blackwall, 1841)

České jménoslíďák malý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy474 nálezů, 145 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Az.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (474 použitých nálezů)
Piratula latitans (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr7855460
Zemní past156145364316
Neurčeno3824067
Prosev6652223
Smyk51107
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (474 použitých nálezů)
Piratula latitans (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Močály5224233
Kamenolomy0101
Neurčeno1809311130
Bylinné porosty na březích potoků a řek10508
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Štěrkové náplavy bez vegetace0101
Bažinné olšiny9507
Vlhké louky600174494
Vrchoviště6530119
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy3002
Porosty vysokých ostřic4422014
Horské biotopy0101
Slatiniště428410
Rašeliniště a slatiniště15954324
Rákosiny, orobincové porosty52210
Břehy tekoucích vod1412016
Kamenolom14113
Skládky3101
Louky24140016
Kulturní lesy1001
Lužní lesy731207
Slaniska17852
Přechodová rašeliniště402507
Urbánní biotopy13125
Lesní okraje1205
Haldy a výsypky113354
Polní meze6303
Mezofilní louky2304
Stojaté a pomalu tekoucí vody5304
Květnaté bučiny1102
Pole3405
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Křovinatý plášť lesa0201
Polní úhory662301
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou6203
Pískovna1001
Pastviny2002
Smrkové monokultury0302
Kácené vrbové křoviny1001
Lesy0101
Štěrkové lavice1101
Podmáčené smrčiny1001
Ovocné sady24407
Rašelinné březiny a bory0202
Lesní cesta5001
Xerotermy na jiných podkladech0101
Luční úhory261405
Přirozené lesy1102
 SamciSamiceMláďataNálezy