Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 407× 62× 474×

Piratula latitans (Blackwall, 1841)

České jménoslíďák malý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy474 nálezů, 145 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Az.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (474 použitých nálezů)
Piratula latitans (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr7855460
Zemní past156145364316
Neurčeno3824067
Prosev6652223
Smyk51107
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (474 použitých nálezů)
Piratula latitans (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Močály5224233
Kamenolomy14214
Neurčeno1809311130
Bylinné porosty břehů10508
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2102
Štěrkové břehy řek1202
Mokřadní olšiny9507
Mokré louky600174494
Rašeliniště264109450
Lužní lesy nížin761209
Ostřicové porosty stojatých vod4422014
Horské biotopy0101
Luční ostřicové mokřady428410
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod52210
Břehy tekoucích vod1412016
Ruderály16226
Louky24140016
Výsadby jehličnanů1303
Slaniska17852
Lesní okraje1205
Haldy a výsypky113354
Pastviny8305
Mezofilní louky2304
Stojaté a pomalu tekoucí vody5304
Bučiny nižších poloh1102
Ostatní pole3405
Dubohabřiny0101
Suché křoviny0201
Úhory923706
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Porosty borůvek6203
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Lesy0101
Podmáčené smrčiny1001
Ovocné sady s luční vegetací24407
Rašelinné bory0202
Lesní cesta5001
Suché louky0101
Přirozené lesy1102
 SamciSamiceMláďataNálezy