Kvadráty: 6445
  Nálezy podle období  
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (79 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 4
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 7
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 8
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 7
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 6
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 5
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (79 použitých nálezů)
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 4
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 7
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 8
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 7
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 6
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 5
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy