Kvadráty: 6445
  Nálezy podle období
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 5x 5x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 7x 7x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 8x 8x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 7x 7x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 6x 6x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 5x 5x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (79 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 4
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 7
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 8
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 7
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 6
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 5
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (79 použitých nálezů)
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 4
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 7
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 8
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 7
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 6
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 5
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy