Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 119x 16x 137x

Micrargus subaequalis (Westring, 1851)

České jménopavučenka hučková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy137 nálezů, 55 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2018 , Pavel Moravec, Petr Veselý
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (105 použitých nálezů)
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past24950085
Žlutá miska1001
Individuální sběr164011
Sklepávání0202
Prosev1001
Smyk6705
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (96 použitých nálezů)
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Cesty, silnice32704
Pískovna0101
Písečné přesypy0201
Louky24204
Horské biotopy0202
Xerotermní travinobylinná společenstva21308
Porosty vysokých ostřic1001
Kultury listnáčů2002
Xerotermy na jiných podkladech6715019
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Břehy tekoucích vod3002
Skály nižších a středních výšek1001
Ovocné sady24707
Pole24004
Vlhké louky7605
Polní meze4201
Urbánní biotopy14206
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Lesní okraje3002
Křovinatý plášť lesa12201
Polní úhory4201
Haldy a výsypky0005
Bylinné porosty na březích potoků a řek3101
Borové monokultury0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Trnkové křoviny4101
Skalní stepi na vápencových podkladech5206
Luční úhory2001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků4002
 SamciSamiceMláďataNálezy