Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 222x 13x 238x

Micrargus subaequalis (Westring, 1851)

České jménopavučenka hučková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy238 nálezů, 55 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2014 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (104 použitých nálezů)
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past25651089
Žlutá miska1001
Sklepávání0101
Prosev2002
Smyk6604
Individuální sběr7406
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (96 použitých nálezů)
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
okraje silnic32704
pískovny0101
písčiny0201
Louky24204
Horské biotopy0202
Xerotermní travinobylinná společenstva21308
ostřicové porosty stojatých vod1001
Kultury listnáčů2002
travnaté stepi6715019
lužní lesy nížin1001
reliktní bory na skalách0101
Břehy tekoucích vod3002
osluněné skály nižších poloh1001
A1211001101
obilná pole24004
mokré louky7605
mezofilní louky4201
ruderály14206
ovocné sady bez bylinné vegetace23606
podmáčené smrčiny0101
Lesní okraje3002
úhory6202
suché křoviny16302
haldy a výsypky0005
bylinné porosty břehů3101
horská vřesoviště0101
výsadby jehličnanů0101
skalní stepi na vápenci5206
dubohabřiny1102
lesostepní doubravy1001
suché doubravy4002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019