Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 119× 17× 138×

Micrargus subaequalis (Westring, 1851)

České jménopavučenka hučková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy138 nálezů, 55 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2018 , Pavel Moravec, Petr Veselý
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (138 použitých nálezů)
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past26970086
Žlutá miska1001
Neurčeno24272132
Individuální sběr164011
Sklepávání0202
Prosev1001
Smyk6705
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (138 použitých nálezů)
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno33282141
Suché doubravy252105
Okraje silnic32704
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Písčiny0201
Louky24204
Horské biotopy0202
Xerotermní travinobylinná společenstva21308
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Výsadby listnáčů2002
Suché louky6715019
Lužní lesy nížin1001
Reliktní bory na skalách0101
Břehy tekoucích vod3002
Stinné skály nižších poloh1001
Ovocné sady s luční vegetací24707
Ostatní pole24004
Mokré louky7605
Pastviny4201
Ruderály14206
Horské smrčiny0101
Lesní okraje3002
Suché křoviny16302
Úhory6202
Haldy a výsypky0005
Bylinné porosty břehů3101
Výsadby jehličnanů0101
Porosty borůvek0101
Skalní stepi na vápenci5206
Lesostepní doubravy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy