Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 11× 13× 247× 77× 348×

Xysticus audax (Schrank, 1803)

České jménoběžník keřový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy348 nálezů, 156 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, (humid)
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (348 použitých nálezů)
Xysticus audax (Schrank, 1803) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání934233
Individuální sběr1735043
Smyk3639044
Zemní past103202101
Žlutá miska2002
Neurčeno30493110
Prosev5217
Eklektor81528
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (348 použitých nálezů)
Xysticus audax (Schrank, 1803) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Výsadby jehličnanů1619420
Horské smrčiny0303
Lesy2305
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1402
Mokré louky142011
Močály113014
Rašeliniště4307
Vlhké lesní lemy0101
Neurčeno39303123
Horská vřesoviště0001
Suché lesní lemy1102
Bučiny nižších poloh3306
Suťové a roklinové lesy1102
Suché křoviny5105
Stinné skály nižších poloh3204
Suché louky3111020
Lesní okraje76012
Porosty borůvek2002
Louky1014010
Kamenolomy3203
Kamenité suti nižších poloh1303
Reliktní bory na skalách31208
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Mokřadní olšiny1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Paseky4103
Louky a pastviny4601
Bylinné porosty břehů3003
Pastviny3203
Ovocné sady s luční vegetací0101
Suché doubravy1010112
Mezofilní louky1102
Břehy tekoucích vod2103
Ruderály3104
Xerotermní travinobylinná společenstva4408
Výsadby listnáčů1001
Podmáčené smrčiny0101
Ostatní pole0101
Luční ostřicové mokřady1604
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6704
Širokolisté horské nivy9007
Lesostepní doubravy1001
Haldy a výsypky0223
Acidofilní bory2708
Přirozené lesy2002
Horské bučiny1001
Skalní stepi na vápenci0302
alpínské trávníky2202
Úhory1102
Písčiny2001
 SamciSamiceMláďataNálezy