Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 22x 25x 471x 60x 578x

Xysticus audax (Schrank, 1803)

České jménoběžník keřový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy578 nálezů, 147 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, (humid)
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (223 použitých nálezů)
Xysticus audax (Schrank, 1803) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1635043
Sklepávání1035235
Zemní past10117295
Žlutá miska2002
Smyk3933039
Prosev1011
Eklektor81528
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (209 použitých nálezů)
Xysticus audax (Schrank, 1803) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suché lesní lemy1102
osluněné skály nižších poloh3204
rašeliniště4306
bučiny nižších poloh3205
travnaté stepi3111020
Lesní okraje66011
horská vřesoviště2002
Louky1014010
kamenolomy3203
kamenité suti nižších poloh1303
výsadby jehličnanů135415
reliktní bory na skalách31208
ostřicové porosty stojatých vod0101
bažinné olšiny1102
mokré louky13109
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
suťové a roklinové lesy1001
paseky4103
Louky a pastviny4601
bylinné porosty břehů3003
pastviny3203
A1211000101
dubohabřiny98111
Lesy2204
mezofilní louky1102
Břehy tekoucích vod2103
ruderály3104
pískovny0401
Xerotermní travinobylinná společenstva4408
Kultury listnáčů1001
podmáčené smrčiny0303
obilná pole0101
suché křoviny4104
luční ostřicové mokřady1604
00000000201
Močály19010
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6704
širokolisté horské nivy9007
lesostepní doubravy1001
haldy a výsypky0223
Acidofilní bory2708
Přirozené lesy2002
horské bučiny1001
skalní stepi na vápenci0302
alpínské trávníky2202
212111031304
úhory1102
písčiny2001
suché doubravy1201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019