Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 11× 13× 247× 88× 359×

Xysticus audax (Schrank, 1803)

České jménoběžník keřový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy359 nálezů, 163 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (359 použitých nálezů)
Xysticus audax (Schrank, 1803) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání1035235
Zemní past103202109
Individuální sběr1736044
Smyk3639044
Žlutá miska2002
Neurčeno30493110
Prosev5217
Eklektor81528
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (359 použitých nálezů)
Xysticus audax (Schrank, 1803) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny0404
Louky0002
Vlhké lesní lemy1102
Okraje silnic0101
Lesy0005
Výsadby jehličnanů1619420
Lesy2305
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1402
Mokřady0001
Mokré louky142011
Močály113014
Rašeliniště4307
Neurčeno39303123
Horská vřesoviště0001
Suché lesní lemy1102
Bučiny nižších poloh3306
Suťové a roklinové lesy1102
Suché křoviny5105
Stinné skály nižších poloh3204
Suché louky3111020
Lesní okraje76012
Porosty borůvek2002
Louky1014010
Kamenolomy3203
Kamenité suti nižších poloh1303
Reliktní bory na skalách31208
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Mokřadní olšiny1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Paseky4103
Louky a pastviny4601
Bylinné porosty břehů3003
Pastviny3203
Ovocné sady s luční vegetací0101
Suché doubravy1010112
Mezofilní louky1102
Břehy tekoucích vod2103
Ruderály3104
Xerotermní travinobylinná společenstva4408
Výsadby listnáčů1001
Podmáčené smrčiny0101
Ostatní pole0101
Luční ostřicové mokřady1604
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6704
Širokolisté horské nivy9007
Lesostepní doubravy1001
Haldy a výsypky0223
Acidofilní bory2708
Přirozené lesy2002
Horské bučiny1001
Skalní stepi na vápenci0302
alpínské trávníky2202
Úhory1102
Písčiny2001
 SamciSamiceMláďataNálezy