Kvadráty: 6447
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x 4x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 2x 5x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 2x 6x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 1x 3x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (84 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 14 9 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 8 2 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 2 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 5 7 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 6 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 2 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 2 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 4 6 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 2 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 1 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 11 0 4
Maso sundevalli (Westring, 1851) 3 4 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 3 0 2
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 8 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 3 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 12 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 1 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 11 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 2 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 5 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 3 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 4 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (84 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 14 9 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 8 2 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 2 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 5 7 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 6 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 2 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 2 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 4 6 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 2 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 1 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 11 0 4
Maso sundevalli (Westring, 1851) 3 4 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 3 0 2
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 8 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 3 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 12 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 1 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 11 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 2 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 5 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 3 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 4 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy