Kvadráty: 6447
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 2x 5x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 2x 6x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 2x 8x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 3x 1x 4x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (5 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 4 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 4 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019