Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x 299x 76x 377x

Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)

České jménoskálovka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy377 nálezů, 96 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2017 , Filip Trnka
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600-1500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (276 použitých nálezů)
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev109012
Individuální sběr1911123
Zemní past39012751231
Sklepávání4104
Smyk7106
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (257 použitých nálezů)
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy2103
Kultury listnáčů321609
Slaniska2001
Suťové a roklinové lesy1102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy9231156
lužní lesy nížin1001
Pískovna0101
Xerotermy na jiných podkladech3002
Kamenité sutě8107
Lesy164113
Bylinný lem lesa0101
Písečné přesypy0101
Květnaté bučiny156012
Vlhké louky8003
Reliktní bory na skalních podkladech1405
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy315018
Smrkové monokultury8006
Lesní okraje135014
Lužní lesy4205
Borové monokultury51454910
Přirozené lesy137014
Kamenolom5003
Haldy a výsypky1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3301
Skály nižších a středních výšek0202
Urbánní biotopy5003
Podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory246018
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky6201
Acidofilní bukové bučiny4011020
Břehy tekoucích vod2002
Lesní paseky4001
Kultury jehličnanů10307
Slatiniště5104
Bažinné olšiny2002
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2001
Trnkové křoviny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1001
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
 SamciSamiceMláďataNálezy