Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 299× 102× 403×

Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)

České jménoskálovka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy403 nálezů, 108 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška0-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (403 použitých nálezů)
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2014127
Zemní past41815051249
Žlutá miska0101
Prosev1013015
Neurčeno45390101
Sklepávání4104
Smyk7106
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (403 použitých nálezů)
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Výsadby listnáčů3217010
Lesy174114
Neurčeno78271129
Dubohabřiny7705
Výsadby jehličnanů69494924
Suché křoviny1102
Lužní lesy nížin6308
Suťové a roklinové lesy3306
Suché lesní lemy0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Vřesoviště nižších poloh0101
Suché doubravy9233157
Reliktní bory na skalách1506
Slaniska2001
Paseky91303
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Suché louky3002
Kamenité suti nižších poloh8107
Vlhké lesní lemy0101
Písčiny0101
Bučiny nižších poloh5517032
Mokré louky8003
Lesostepní doubravy315018
Lesní okraje135014
Přirozené lesy137014
Kamenolomy5003
Haldy a výsypky1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3301
Stinné skály nižších poloh0202
Ruderály5003
Podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory246018
alpínské trávníky6201
Břehy tekoucích vod2002
Luční ostřicové mokřady5104
Mokřadní olšiny2002
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Bylinné porosty břehů1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Skalní stepi na vápenci1001
 SamciSamiceMláďataNálezy