Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 300× 148× 450×

Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)

České jménoskálovka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy450 nálezů, 133 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (450 použitých nálezů)
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past48515451295
Prosev1113016
Individuální sběr2014127
Žlutá miska0101
Neurčeno45390101
Sklepávání4104
Smyk7106
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (450 použitých nálezů)
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokřady2102
Lesy00015
Lužní lesy nížin113011
Suťové a roklinové lesy12309
Neurčeno90291138
Rašeliniště1001
Horské smrčiny3002
Mezofilní louky4002
Výsadby listnáčů3217010
Kamenolomy9004
Travnaté stepi2001
Lesy174114
Louky0003
Bučiny nižších poloh6918034
Horské bučiny11001
Dubohabřiny7706
Výsadby jehličnanů69494924
Suché křoviny1102
Suché lesní lemy0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Vřesoviště nižších poloh0101
Suché doubravy9233157
Jasanoolšové lemy vodotečí1001
Reliktní bory na skalách1506
Slaniska2001
Paseky91303
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Suché louky3002
Kamenité suti nižších poloh8107
Vlhké lesní lemy0101
Písčiny0101
Mokré louky8003
Lesostepní doubravy315018
Lesní okraje135014
Přirozené lesy137014
Haldy a výsypky1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3301
Stinné skály nižších poloh0202
Ruderály5003
Podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory246018
alpínské trávníky6201
Břehy tekoucích vod2002
Luční ostřicové mokřady5104
Mokřadní olšiny2002
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Bylinné porosty břehů1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Skalní stepi na vápenci1001
 SamciSamiceMláďataNálezy