Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x 559x 64x 627x

Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)

České jménoskálovka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy627 nálezů, 94 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Stanislav Rada
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600-1500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (274 použitých nálezů)
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr89114
Zemní past43313951245
Prosev410012
Smyk0101
Sklepávání1001
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (253 použitých nálezů)
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
mokré louky10004
lužní lesy nížin2002
suťové a roklinové lesy3003
pískovny0101
travnaté stepi3002
kamenité suti nižších poloh8107
Lesy164113
suché lesní lemy0101
dubohabřiny9329156
písčiny0101
bučiny nižších poloh5517032
reliktní bory na skalách1405
výsadby jehličnanů69484923
lesostepní doubravy315018
Lesní okraje135014
údolní jasanoolšové luhy4205
Přirozené lesy137014
kamenolomy5003
haldy a výsypky1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3301
Kultury listnáčů291608
osluněné skály nižších poloh0202
ruderály5003
podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory246018
alpínské trávníky6201
Břehy tekoucích vod2002
paseky4001
luční ostřicové mokřady5104
bažinné olšiny2002
suché křoviny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
bylinné porosty břehů1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
skalní stepi na vápenci1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020