Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Not endangered 1x 1x 299x 68x 369x

Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)

Czech nameskálovka lesní
Threat levelNot endangered
Records369 nálezů, 94 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2013 , Stanislav Rada
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600-1500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (272 used records)
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1911123
Zemní past38912451229
Prosev78010
Sklepávání4104
Smyk7106
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (253 used records)
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
mokré louky2001
lužní lesy nížin1001
suťové a roklinové lesy1001
Pískovna0101
Xerotermy na jiných podkladech3002
Kamenité sutě8107
Lesy164113
Bylinný lem lesa0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy9129155
Písečné přesypy0101
Květnaté bučiny156012
Vlhké louky8003
Reliktní bory na skalních podkladech1405
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy315018
Smrkové monokultury8006
Lesní okraje135014
Lužní lesy4205
Borové monokultury51454910
Přirozené lesy137014
Kamenolom5003
Haldy a výsypky1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3301
Kultury listnáčů291608
Skály nižších a středních výšek0202
Urbánní biotopy5003
Podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory246018
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky6201
Acidofilní bukové bučiny4011020
Břehy tekoucích vod2002
Lesní paseky4001
Kultury jehličnanů10307
Slatiniště5104
Bažinné olšiny2002
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2001
Trnkové křoviny1001
Suťové a roklinové lesy2002
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1001
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020