Kvadráty: 6253
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Haplodrassus cognatus Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Panamomops sulcifrons Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (37 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 2 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 2 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 4 0 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 0 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 4 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (37 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 2 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 4 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 2 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 2 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 3 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 1 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy