Kvadráty: 6253
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 4x 4x
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Ohrožený 4x 4x
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (36 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 2 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 2 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 4 0 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 0 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 4 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (34 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 2 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 4 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 2 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 2 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 3 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019