Kvadráty: 6253
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Ohrožený 2x 2x
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (36 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 2 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 2 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 4 0 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 0 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 4 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (34 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 2 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 4 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 2 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 2 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 3 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy