Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 53× 20× 78×

Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836)

České jménoběžník lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy78 nálezů, 49 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška250-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (78 použitých nálezů)
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno86032
Individuální sběr4304
Zemní past463037
Sklepávání1001
Smyk0603
Prosev1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (78 použitých nálezů)
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno159036
Suťové a roklinové lesy1102
Porosty borůvek0101
Kamenité suti nižších poloh1001
Suché doubravy3002
Reliktní bory na skalách1001
Rašeliniště2403
Pastviny1001
Suché louky1102
Lesy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Mokřadní olšiny1001
Mokré louky1001
Acidofilní bory10006
Paseky1001
Výsadby jehličnanů5004
Bučiny nižších poloh3003
Luční ostřicové mokřady2002
Horské smrčiny1001
Přirozené lesy1001
Širokolisté horské nivy1001
Močály1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Lesní okraje4001
Ovocné sady s luční vegetací1001
Lesostepní doubravy0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
 SamciSamiceMláďataNálezy