Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 3x 53x 20x 78x

Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836)

České jménoběžník lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy78 nálezů, 49 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-500-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (46 použitých nálezů)
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4304
Zemní past463037
Sklepávání1001
Smyk0603
Prosev1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (42 použitých nálezů)
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové lesy0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Kamenité sutě1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3002
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Přechodová rašeliniště1001
Pastviny1001
Suťové a roklinové lesy1001
Xerotermy na jiných podkladech1102
Lesy1001
Rašeliniště a slatiniště1402
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Bažinné olšiny1001
Vlhké louky1001
Acidofilní bory10006
Lesní paseky1001
Kultury jehličnanů2002
Acidofilní bukové bučiny3003
Slatiniště2002
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Přirozené lesy1001
Širokolisté vysokostébelné nivy1001
Močály1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Smrkové monokultury3002
Lesní okraje4001
Ovocné sady1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0101
Rákosiny, orobincové porosty1001
 SamciSamiceMláďataNálezy