Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 4x 6x 103x 20x 133x

Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836)

České jménoběžník lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy133 nálezů, 49 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-500-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (47 použitých nálezů)
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr0303
Zemní past473035
Smyk4607
Sklepávání1001
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (42 použitých nálezů)
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
dubohabřiny3103
horská vřesoviště0101
kamenité suti nižších poloh1001
reliktní bory na skalách1001
rašeliniště2403
pastviny1001
suťové a roklinové lesy1001
travnaté stepi1102
Lesy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
bažinné olšiny1001
mokré louky1001
Acidofilní bory10006
paseky1001
výsadby jehličnanů5004
bučiny nižších poloh3003
luční ostřicové mokřady2002
podmáčené smrčiny1001
Přirozené lesy1001
širokolisté horské nivy1001
Močály1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Lesní okraje4001
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
lesostepní doubravy0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020