Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Not endangered 4x 6x 103x 20x 133x

Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836)

Czech nameběžník lesní
Threat levelNot endangered
Records133 nálezů, 49 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2009
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude300-500-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (47 used records)
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr0303
Zemní past473035
Smyk4607
Sklepávání1001
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (42 used records)
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny3103
horská vřesoviště0101
kamenité suti nižších poloh1001
reliktní bory na skalách1001
rašeliniště2403
pastviny1001
suťové a roklinové lesy1001
travnaté stepi1102
Lesy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
bažinné olšiny1001
mokré louky1001
Acidofilní bory10006
paseky1001
výsadby jehličnanů5004
bučiny nižších poloh3003
luční ostřicové mokřady2002
podmáčené smrčiny1001
Přirozené lesy1001
širokolisté horské nivy1001
Močály1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Lesní okraje4001
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
lesostepní doubravy0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020