Kvadráty: 6158 6574 6774 5260 6271 7066 5861 5866 6264 6476 6576 6161 7166 5457 5259 5360 5156 5756 5966 5157 5755 5456 5958 5158 7151 5868 5656 5953 6268 6050 6675 6370 6360 6368 6847 6947 7049 5254 5154 6662 7048 6162 5862 5853 6175 6474 5959 6478 6076 6475 5355 5255 6377 5257 5943 7161 5557 7162 5357 5661 6341 5359 6266 6369 6267 7167 7169 5972 6968 6770 6349 6468 6757 7068 5761 6764 7065 6569 7266 7060 6463 6669 6952 6954 6570 6458 5353 6575 6472 5942 5842 6071 5664 5857 6048 6673 6654 6756 6450 6858 6869 6054 5948 7171 7073 5850 7071 6246 6049 5649 6143 5562 7069 6159 7063 5869 6868 6340 6447 7052 7165 5949 5553 5249 6758 6963 6964 7367 5653 7053 5960 6240 5452 5552 5446 5347 5250 5541 5764 7351 5352 5248 5545 7451 5740 5961 5848 7057 7159 6152 6854 5450 5852 6958 5969 6241 6558 6557 6657 6555 5962 5445 6357 5641 6053 5150 5544 6456 5952 6065 6656 5363 6672 6572 6469 6773 6153 7163 6865 6864 6148 6452 6354 5957 6156 6157 6255 5651 5650 5750 5947 6243 6674 6358 5151 5453 6347 6348 5742 5841 6051 6665 5860 5954 5555 5772 5463 6663 5358 5362 5644 5744 6273 5859 6272 6765 6956 5971 6351 6660 6766 6355 5256 5854 7160 5769 5548 5349 5754 6261 7072 7168 5655 6361 7152 5951 6274 7254 6374 5354 5252 5454 6070 7149 6759 6860 5668 7155 7055 6955 7154 6659 6461 5669 6464 6658 5350 6951 6253 6252 5667 6260 6160 6948 5768 6275 6568 5849 5950 6850 5567 6753 7249 6967 5840 5863 6848 6852 5963 5647 5645 6457 5447 6052 6068 5361 5559 5759 6545 5749 6645 6544 6957 5763 5752 5758 5449 6256 6356 6561 7054 5753 6863 6862 6650 6946 6845
  Nálezy podle období  
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 12× 12× 1312× 328× 1664×

Zora spinimana (Sundevall, 1833)

České jménozora obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1664 nálezů, 307 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded (Preference: Vysoká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1663 použitých nálezů)
Zora spinimana (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev528669120
Zemní past875359148757
Individuální sběr6712661157
Sklepávání3934918
Neurčeno20319922428
Smyk2332945
Pozorování0162
Žlutá miska0101
Eklektor677286135
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1664 použitých nálezů)
Zora spinimana (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Výsadby listnáčů3835216
Paseky109017
Lesy01019
Louky1107
Širokolisté horské nivy0101
Dubohabřiny11319
Výsadby jehličnanů1105242103
Suché louky10223934
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Suťové a roklinové lesy35211
Mokřady120010
Neurčeno35924773537
Mokré louky98421868
Suché křoviny133117
Louky2517
Lužní lesy nížin5023333
Horské smrčiny9609
Močály44674854
Rašeliniště83592194
Reliktní bory na skalách58413
Podmáčené smrčiny1213
Lesy10610573194
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin7608
Bylinné porosty břehů57614
Vlhké lesní lemy0011
Horské bučiny3113
Mezofilní louky4908
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2616929
Luční ostřicové mokřady2918320
Suché lesní lemy2001
Vřesoviště nižších poloh0501
Bahnité břehy0101
Ostřicové porosty stojatých vod31201723
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3306
Suché doubravy51221441
Lesní cesta0101
Jasanoolšové lemy vodotečí1001
Bučiny nižších poloh159015
Vlhké doubravy1101
Travnaté stepi0101
Kamenité suti nižších poloh93111
Stinné skály nižších poloh339222
Mokřadní vrbiny1102
Rašelinné bory103216
Břehy tekoucích vod5339
Pastviny2313
Mokřadní olšiny205221
Lesní okraje1615228
Okraje silnic2215
Porosty borůvek107115
Louky a pastviny2414
Kamenolomy6047
Xerotermní travinobylinná společenstva124312
Úhory1001
Přirozené lesy2339
Písčiny8005
Haldy a výsypky0006
Ostatní pole2104
Stojaté a pomalu tekoucí vody2103
Ovocné sady s luční vegetací4205
Ruderály4529
Slaniska5403
Acidofilní bory118210
Lesostepní doubravy88013
Skalní stepi na vápenci6106
Horská vřesoviště2001
alpínské trávníky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy