Kvadráty: 6351
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (11 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 2 1 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (11 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 2 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy