Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 12× 108× 64× 189×

Asagena phalerata (Panzer, 1801)

České jménosnovačka zdobená
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy189 nálezů, 98 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very humid (Preference: Nízká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška200-1450

Literatura

 © Oto Zimmermann
The phalerata-group of Steatoda in Europe (Araehnida: Araneae, Theridiidae). - The Steatoda phalerata graup apparently is more rich in species in southern Europe than previously assumed. S. phalerata (PANZER) is widely distributed in temperate and southern Europe. Three additional, closely related species occur in Mediterranean countries. S. meridionalis (KULCZYNSKI) is a south-eastern species, which is now known to occur between the Ukraine, Gruziya, Greece, Croatia, and Hungary, western-most localities close to the Austrian border near Sopran and in Moravia. S. italiea n.sp. is adriatomediterranean, occurring in mid- and northern Italy (Veneto) and in Corsica. In museum materials, single specimens have been found also in S. phalerata vials from "France" and from "Carnioie", so probably S. italiea exists also in southern France and in Siovenia. S. brignolii n.sp. is now known from two localities in Greece. Two former "subspecies", S. ph. eorsiea (SIMON) and S. ph. seraiensis (NOSEK) clearly belong to S. phalerata (nov. syn.). A close relative to the three mediterranean species exists in North America, S. amerieana (EMERTON), which was included for comparison. S. brignolii is known only from the female; the other species are characterized in both sexes. In addition, a key to this species group is given and information about copulatory behaviour is summarized. Copulation corresponds to that of Crustulina and differs strongly from other Steatoda species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (189 použitých nálezů)
Asagena phalerata (Panzer, 1801) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past208152107
Fotografie1002
Smyk4104
Prosev2114
Individuální sběr317327
Neurčeno2411241
Žlutá miska2002
Sklepávání2102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (189 použitých nálezů)
Asagena phalerata (Panzer, 1801) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Louky3101
Paseky3001
Neurčeno11517389
Vnější stěny budov1002
Travnaté stepi6002
Rašeliniště7119
Suché louky287222
Nízké xerofilní křoviny4001
Mezofilní louky1001
Vřesoviště nižších poloh1001
Xerotermní travinobylinná společenstva212011
Suché lesní lemy0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3002
Suché doubravy8104
Pastviny9104
Okraje silnic3103
Skalní stepi na vápenci5015
Horské biotopy1001
Písčiny1001
Dubohabřiny1001
alpínské trávníky1001
Ovocné sady s luční vegetací1001
Lesní cesta2001
Stinné skály nižších poloh1001
Porosty borůvek6005
Louky1002
Lesní okraje7006
Mokré louky0001
Lesy11201
Výsadby jehličnanů14102
Reliktní bory na skalách0011
Úhory7002
Louky a pastviny1102
Ostatní pole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy