Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Not endangered 5x 12x 108x 36x 161x

Asagena phalerata (Panzer, 1801)

Czech namesnovačka zdobená
Threat levelNot endangered
Records161 nálezů, 89 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2018 , Filip Trnka
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic area(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, (very humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-800-1400

Bibliography

© Oto Zimmermann
The phalerata-group of Steatoda in Europe (Araehnida: Araneae, Theridiidae). - The Steatoda phalerata graup apparently is more rich in species in southern Europe than previously assumed. S. phalerata (PANZER) is widely distributed in temperate and southern Europe. Three additional, closely related species occur in Mediterranean countries. S. meridionalis (KULCZYNSKI) is a south-eastern species, which is now known to occur between the Ukraine, Gruziya, Greece, Croatia, and Hungary, western-most localities close to the Austrian border near Sopran and in Moravia. S. italiea n.sp. is adriatomediterranean, occurring in mid- and northern Italy (Veneto) and in Corsica. In museum materials, single specimens have been found also in S. phalerata vials from "France" and from "Carnioie", so probably S. italiea exists also in southern France and in Siovenia. S. brignolii n.sp. is now known from two localities in Greece. Two former "subspecies", S. ph. eorsiea (SIMON) and S. ph. seraiensis (NOSEK) clearly belong to S. phalerata (nov. syn.). A close relative to the three mediterranean species exists in North America, S. amerieana (EMERTON), which was included for comparison. S. brignolii is known only from the female; the other species are characterized in both sexes. In addition, a key to this species group is given and information about copulatory behaviour is summarized. Copulation corresponds to that of Crustulina and differs strongly from other Steatoda species.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (120 used records)
Asagena phalerata (Panzer, 1801) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev2013
Zemní past18012287
Fotografie0001
Individuální sběr285322
Žlutá miska2002
Sklepávání2102
Smyk4003
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (89 used records)
Asagena phalerata (Panzer, 1801) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Subalpínské smilkové trávníky1001
Nízké xerofilní křoviny4001
Vnější stěny budov0001
pískovny1001
suché doubravy1001
pastviny0101
okraje silnic2102
Vrchoviště2013
Xerotermní travinobylinná společenstva211010
Rašeliniště a slatiniště4105
Skalní stepi na vápencových podkladech5015
Horské biotopy1001
Písečné přesypy1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Xerotermy na jiných podkladech276220
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Cesty, silnice1001
Ovocné sady1001
Lesní cesta2001
Pískovcová skalní města1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou6005
Louky1002
Pískovna2001
Lesní okraje7006
Vlhké louky0001
Pastviny9003
Lesy11201
Smrkové monokultury13101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Borové monokultury1001
Reliktní bory na skalních podkladech0011
Luční úhory7002
Louky a pastviny1102
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků6102
Pole1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords