Records by time
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Not endangered 12x 12x 1310x 163x 1497x

Zora spinimana (Sundevall, 1833)

Czech namezora obecná
Threat levelNot endangered
Records1497 nálezů, 264 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-900

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1071 used records)
Zora spinimana (Sundevall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr6511860146
Prosev47705695
Zemní past719303146631
Pozorování0162
Žlutá miska0101
Smyk2331944
Sklepávání3933917
Eklektor677286135
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1028 used records)
Zora spinimana (Sundevall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vlhké louky97411866
Louky2517
Močály44674854
Lesy10610573194
Rákosiny, orobincové porosty2315925
Křoviny a skupiny stromů mimo les102011
Kulturní lesy51282332
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3306
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy51221441
Lesní cesta0101
pískovny0101
bučiny nižších poloh1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1102
lužní lesy nížin1402
travnaté stepi0101
výsadby listnáčů1001
výsadby jehličnanů0011
Pískovna5204
Vrchoviště1517221
Kultury listnáčů3732211
Přechodová rašeliniště1014518
Porosty vysokých ostřic30201722
Xerotermy na jiných podkladech10213932
Rašeliniště a slatiniště57261049
Acidofilní bukové bučiny4004
Květnaté bučiny6608
Kamenité sutě93111
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1113
Pískovcová skalní města338221
Kosodřevina1102
Rašelinné březiny a bory103216
Břehy tekoucích vod5339
Pastviny0101
Kultury jehličnanů12209
Podmáčené smrčiny1202
Bylinné porosty na březích potoků a řek54612
Bažinné olšiny205221
Reliktní bory na skalních podkladech57311
Lesní okraje1615228
Suťové a roklinové lesy1304
Cesty, silnice2215
Horské smrčiny2102
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou107115
Skupiny stromů, remízky < 1 ha10217
Lesní paseky98014
Louky a pastviny2414
Kamenolom6047
Xerotermní travinobylinná společenstva124312
Luční úhory1001
Slatiniště2917319
Přirozené lesy2339
Lužní lesy4514223
Mezofilní louky3404
Písečné přesypy8005
Smrkové monokultury29111740
Borové monokultury1710119
Haldy a výsypky0006
Pole2104
Stojaté a pomalu tekoucí vody2103
Ovocné sady4205
Urbánní biotopy3326
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1001
Slaniska5403
Přirozené smrčiny (bory a březiny)5405
Horské buko-jedlové lesy1112
Polní meze2212
Skály nižších a středních výšek0101
Acidofilní bory118210
Ruderály1203
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy88013
Skalní stepi na vápencových podkladech6106
Floristicky pestré křoviny0001
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu2001
Trnkové křoviny3013
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords