Records by time
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Not endangered 24x 23x 2295x 145x 2487x

Zora spinimana (Sundevall, 1833)

Czech namezora obecná
Threat levelNot endangered
Records2487 nálezů, 258 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2016 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1064 used records)
Zora spinimana (Sundevall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování0162
Individuální sběr5511761140
Zemní past761316141642
Žlutá miska0101
Prosev567870111
Smyk822824
Sklepávání31038
Eklektor677286135
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1012 used records)
Zora spinimana (Sundevall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesní cesta0101
Kulturní lesy0061
pískovny5305
bučiny nižších poloh116013
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2415926
lužní lesy nížin3516
travnaté stepi10223933
výsadby listnáčů1001
výsadby jehličnanů108513699
rašeliniště81551786
Kultury listnáčů3732211
ostřicové porosty stojatých vod29181720
Lesy10610473193
kamenité suti nižších poloh93111
osluněné skály nižších poloh339222
kosodřevina1102
rašelinné bory103216
Břehy tekoucích vod5339
pastviny0101
mokré louky97391864
podmáčené smrčiny6607
bylinné porosty břehů54612
Močály42644752
bažinné olšiny205221
reliktní bory na skalách57311
Lesní okraje1614227
suťové a roklinové lesy1304
okraje silnic2215
horské smrčiny2102
horská vřesoviště127116
dubohabřiny49191546
paseky98014
Louky a pastviny2414
kamenolomy6047
Xerotermní travinobylinná společenstva124312
úhory1001
luční ostřicové mokřady2917319
Přirozené lesy2339
údolní jasanoolšové luhy4514223
písčiny8005
mezofilní louky5616
haldy a výsypky0006
obilná pole2104
Louky2416
Stojaté a pomalu tekoucí vody2103
00000000222
ovocné sady bez bylinné vegetace4205
ruderály4529
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3205
suché křoviny131114
slaniska5403
horské bučiny1112
Acidofilní bory118210
lesostepní doubravy88013
skalní stepi na vápenci6106
alpínské trávníky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020