Records by time
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Not endangered 12× 12× 1310× 204× 1538×

Zora spinimana (Sundevall, 1833)

Czech namezora obecná
Threat levelNot endangered
Records1538 nálezů, 281 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude150-1350

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1538 used records)
Zora spinimana (Sundevall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr6712461155
Prosev507964111
Sklepávání3934918
Neurčeno20319922428
Zemní past724317146644
Pozorování0162
Žlutá miska0101
Smyk2331944
Eklektor677286135
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1538 used records)
Zora spinimana (Sundevall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché louky10223933
Mokré louky98421868
Louky2517
Močály44674854
Suťové a roklinové lesy1528
Rašeliniště82592193
Horské smrčiny7608
Reliktní bory na skalách58413
Podmáčené smrčiny1213
Lesy10610573194
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin5607
Bylinné porosty břehů56613
Vlhké lesní lemy0011
Výsadby listnáčů3834215
Mezofilní louky4908
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Výsadby jehličnanů1105142102
Lužní lesy nížin4923332
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2616929
Luční ostřicové mokřady2918320
Suché lesní lemy2001
Vřesoviště nižších poloh0501
Suché křoviny132115
Bahnité břehy0101
Ostřicové porosty stojatých vod31201723
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3306
Suché doubravy51221441
Lesní cesta0101
Neurčeno23620666469
Bučiny nižších poloh117014
Dubohabřiny10218
Vlhké doubravy1101
Kamenité suti nižších poloh94112
Stinné skály nižších poloh339222
Mokřadní vrbiny1102
Rašelinné bory103216
Břehy tekoucích vod5339
Pastviny2313
Mokřadní olšiny205221
Lesní okraje1615228
Okraje silnic2215
Porosty borůvek107115
Paseky98014
Louky a pastviny2414
Kamenolomy6047
Xerotermní travinobylinná společenstva124312
Úhory1001
Přirozené lesy2339
Písčiny8005
Haldy a výsypky0006
Ostatní pole2104
Stojaté a pomalu tekoucí vody2103
Ovocné sady s luční vegetací4205
Ruderály4529
Slaniska5403
Horské bučiny1112
Acidofilní bory118210
Lesostepní doubravy88013
Skalní stepi na vápenci6106
Horská vřesoviště2001
alpínské trávníky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords