Kvadráty: 7168
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argenna patula Argenna patula (Simon, 1874) Kriticky ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Emblyna mitis Emblyna mitis (Thorell, 1875) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micaria dives Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa nebulosa Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) Kriticky ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora parallela Zora parallela Simon, 1878 Silně ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Opilio saxatilis Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus poecilus Philodromus poecilus (Thorell, 1872) Kriticky ohrožený
Tibellus maritimus Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Leptorchestes berolinensis Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca schineri Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený
Titanoeca spominima Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866)
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Uloborus walckenaerius Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Silně ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený

Fotografie

Gibbaranea bituberculata

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (98 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 2 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 1 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Zora parallela Simon, 1878 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 2 0 1
Philodromus poecilus (Thorell, 1872) 0 3 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 1 0 1
Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) 1 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 1 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
Argenna patula (Simon, 1874) 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 2 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Emblyna mitis (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 3 2 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 1 1 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (98 použitých nálezů)
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 4 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 1 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 2 1 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Emblyna mitis (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 0 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 2 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Zora parallela Simon, 1878 1 0 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 1 0 1
Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) 1 0 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 1 1 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 3 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 1 0 1
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 1 1 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 1 0 0 1
ViniceSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus poecilus (Thorell, 1872) 0 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy