Kvadráty: 7168
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella displicata Araniella displicata (Hentz, 1847) Ohrožený
Araniella inconspicua Araniella inconspicua (Simon, 1874) Ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argenna patula Argenna patula (Simon, 1874) Kriticky ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Emblyna mitis Emblyna mitis (Thorell, 1875) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micaria dives Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria micans Micaria micans (Blackwall, 1858) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sintula spiniger Sintula spiniger (Balogh, 1935) Silně ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa nebulosa Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) Kriticky ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora parallela Zora parallela Simon, 1878 Silně ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Opilio saxatilis Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Philodromus poecilus Philodromus poecilus (Thorell, 1872) Kriticky ohrožený
Tibellus maritimus Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Leptorchestes berolinensis Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca schineri Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený
Titanoeca spominima Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866)
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Uloborus walckenaerius Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Silně ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený

Fotografie

Gibbaranea bituberculata

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (120 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 1 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 2 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Micaria micans (Blackwall, 1858) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 1 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Zora parallela Simon, 1878 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 2 0 1
Philodromus poecilus (Thorell, 1872) 0 3 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 1 0 1
Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) 1 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 1 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
Argenna patula (Simon, 1874) 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 2 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 1 0 0 1
Araniella inconspicua (Simon, 1874) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 2 2
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Emblyna mitis (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 3 2 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Sintula spiniger (Balogh, 1935) 0 7 0 1
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 1 1 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (120 použitých nálezů)
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 4 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 1 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 2 1 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Emblyna mitis (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 0 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 1 1 0 2
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 1 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 2 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Zora parallela Simon, 1878 1 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 1 0 1
Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) 1 0 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 1 1 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 3 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella inconspicua (Simon, 1874) 1 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 2 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 1 0 1
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 1 1 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria micans (Blackwall, 1858) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 1 0 0 1
ViniceSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus poecilus (Thorell, 1872) 0 3 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy