Kvadráty: 7166 7266 7168
  Nálezy podle období  
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora parallela Simon, 1878 Silně ohrožený

Zora parallela Simon, 1878

České jménozora severská
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy3 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 2003, J. Chytil, Bryja, Svatoň et al. 2005
Poslední nález 2020 , Filip Trnka
Areál rozšířeníEuropean (North Mediterran, U) [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Zora parallela Simon, 1878 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1001
Fotografie0001
Individuální sběr1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Zora parallela Simon, 1878 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenolomy1001
Travnaté stepi0001
Písčiny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy