Kvadráty: 7266 7168
  Records by time  
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora parallela Simon, 1878 Strongly endangered

Zora parallela Simon, 1878

Czech namezora severská
Threat levelStrongly endangered
Records2 nálezů, 2 kvadrátů
First record 2003, J. Chytil, Bryja, Svatoň et al. 2005
Last record 2013 , Radek Šich
Distribution areaEuropean (North Mediterran, U) [Pan.]
Phytogeographic area
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude200-200

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (2 used records)
Zora parallela Simon, 1878 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie0001
Individuální sběr1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (2 used records)
Zora parallela Simon, 1878 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Travnaté stepi0001
Písčiny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords