Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 2x 256x 22x 280x

Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)

České jménoplachetnatka kotvovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy280 nálezů, 61 kvadrátů
První nález 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (133 použitých nálezů)
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past621021101
Individuální sběr727021
Nárazová past0101
Smyk2406
Eklektor0202
Sklepávání0101
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (120 použitých nálezů)
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) ESSamciSamiceMláďataNálezy
interiéry budov0202
dubohabřiny1303
ostatní pole2101
suťové a roklinové lesy0101
bažinné olšiny1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
údolní jasanoolšové luhy0202
Lesy0101
reliktní bory na skalách0101
mokré louky3205
00000000101
kamenolomy0101
skalní stepi na vápenci0202
obilná pole51208
travnaté stepi6607
Břehy tekoucích vod1303
mezofilní louky3708
jeskyně0201
osluněné skály nižších poloh0101
ruderály618018
Močály0101
ovocné sady bez bylinné vegetace1713013
horské bučiny0201
horská vřesoviště0101
suché křoviny51307
Acidofilní bory1001
úhory41003
Xerotermní travinobylinná společenstva5406
paseky2002
Louky1102
rašeliniště1102
21211101101
Přirozené lesy0101
suché lesní lemy1101
haldy a výsypky0002
Polní biotopy0101
Ovocné sady a vinohrady1301
bylinné porosty břehů1101
Kultury listnáčů1001
lesostepní doubravy0303
suché doubravy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020