Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 135× 31× 167×

Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)

České jménoplachetnatka kotvovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy167 nálezů, 66 kvadrátů
První nález 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (167 použitých nálezů)
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0304
Zemní past691191104
Individuální sběr1030024
Neurčeno112026
Nárazová past0101
Smyk1304
Eklektor0202
Sklepávání0102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (167 použitých nálezů)
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje0101
Neurčeno326140
Lesostepní doubravy0404
Xerotermní travinobylinná společenstva6507
Polní biotopy61003
Ostatní pole722010
Interiéry budov0202
Ruderály818019
Obilná pole0001
Suťové a roklinové lesy1102
Mokřadní olšiny1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Lužní lesy nížin0202
Lesy0101
Reliktní bory na skalách0101
Mokré louky3205
Kamenolomy0101
Skalní stepi na vápenci0202
Suché louky6607
Břehy tekoucích vod1303
Mezofilní louky2204
Pastviny1504
Jeskyně0201
Stinné skály nižších poloh0101
Močály0101
Ovocné sady s luční vegetací1713013
Horské bučiny0201
Porosty borůvek0101
Suché křoviny51307
Acidofilní bory1001
Úhory41003
Dubohabřiny0201
Paseky2002
Louky1102
Rašeliniště1102
Výsadby jehličnanů1101
Přirozené lesy0101
Vlhké lesní lemy1101
Haldy a výsypky0002
Ovocné sady a vinohrady1301
Bylinné porosty břehů1101
Výsadby listnáčů1001
Suché doubravy0202
 SamciSamiceMláďataNálezy