Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Not endangered 1x 135x 29x 165x

Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)

Czech nameplachetnatka kotvovitá
Threat levelNot endangered
Records165 nálezů, 64 kvadrátů
First record 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Last record 2020 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (139 used records)
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev0304
Zemní past691191103
Individuální sběr830023
Nárazová past0101
Smyk1304
Eklektor0202
Sklepávání0102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (125 used records)
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesní okraje0101
Acidofilní teplomilné doubravy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva6507
Polní biotopy61003
Pole41107
interiéry budov0201
Suťové lesy1001
ostatní pole2101
Suťové a roklinové lesy0101
Bažinné olšiny1001
Rákosiny, orobincové porosty0101
Lužní lesy0202
Lesy0101
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Vlhké louky3205
Kamenolom0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0202
Polní cesta11002
Xerotermy na jiných podkladech6607
Břehy tekoucích vod1303
Mezofilní louky2204
Polní meze1504
Propast0201
Pískovcová skalní města0101
Urbánní biotopy111010
Močály0101
Ovocné sady1713013
Horské buko-jedlové lesy0201
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Floristicky pestré křoviny0101
Acidofilní bory1001
Ruderály5708
Polní úhory41003
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0201
Křovinatý plášť lesa2601
Lesní paseky2002
Louky1102
Přechodová rašeliniště1001
Smrkové monokultury1101
Přirozené lesy0101
Bylinný lem lesa1101
Haldy a výsypky0002
Ovocné sady a vinohrady1301
Bylinné porosty na březích potoků a řek1101
Kultury listnáčů1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Interiéry budov0001
Trnkové křoviny3605
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0303
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0101
Vrchoviště0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords