Nálezy podle období  
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 21× 107× 128×

Zodarion rubidum Simon, 1914

České jménomravčík skalní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy128 nálezů, 41 kvadrátů
První nález 1979, A. Kůrka, Kůrka 2000b
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare probably
Nadm. výška150-500

Literatura

 © Oto Zimmermann
Predators should be selected to maximize their fitness by catching the most profitable prey. As predators grow in size, they often shift their preferences to larger prey during the course of development. Alike generalist predators, specialized predators should also shift to larger prey within the pool of focal prey. Here, we have studied the natural diet of a specialized ant‐eating spider Zodarion rubidum by means of molecular methods. We tested the hypothesis of a trophic shift during postembryonic ontogenesis and if there is a difference in the diet between sexes due to sexual dimorphism. In addition, a feeding trial was performed to estimate the time at which prey DNA can be detected. The diet of all stages consisted solely of ants (nine genera), thus confirming their strict ant specialization. There was no shift in prey size or prey type during ontogenetic development, but the diversity of prey declined with age. In adult males, very few prey were detected. The feeding trial showed that prey DNA can be detected inside the spider’s gut up  to 2 weeks after feeding.

 © Ondřej Machač
Within-species variation in body size of males and females of an ant-eating spider Zodarion rubidum was studied by analysing 15 populations across Europe. The relationship between the body size of both sexes was allometric with female-biased sexual size dimorphism. Body size of males did not change with latitude or temperature, while that of females changed significantly with temperature. Larger females were found in regions with higher temperature which is presumably a result of an optimal climate: higher temperature and longer season provide higher prey availability which accelerates the growth rate of females, leading to a larger body size. As female size varied more than male size, a sexual size dimorphism cline was observed in Zodarion rubidum. Larger sexual size dimorphism was found in warmer regions. These results thus suggest that environmental conditions (temperature) influence intraspecific variation in sexual size dimorphism in Zodarion rubidum.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (126 použitých nálezů)
Zodarion rubidum Simon, 1914 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr819521
Zemní past363150173
Neurčeno11020
Pozorování7804
Prosev13378
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (127 použitých nálezů)
Zodarion rubidum Simon, 1914 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály5804
Neurčeno307136476
Stinné skály nižších poloh1001
Kamenolomy3305
Haldy a výsypky5202
Písčiny5205
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin10906
Travnaté stepi5203
Lesy0001
Nízké xerofilní křoviny10202
Vřesoviště nižších poloh11602
Železniční náspy11355
Zahrady2301
Bylinné porosty břehů0001
Ostatní pole1001
Suché louky3749
Okraje silnic10002
Xerotermní travinobylinná společenstva2001
 SamciSamiceMláďataNálezy