Records by time
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zodarion rubidum Simon, 1914 Not endangered 42x 42x 84x

Zodarion rubidum Simon, 1914

Czech namemravčík skalní
Threat levelNot endangered
Records84 nálezů, 19 kvadrátů
First record 1979, A. Kůrka, Kůrka 2000b
Last record 2019 , Ota Zimmermann
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare probably
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (50 used records)
Zodarion rubidum Simon, 1914 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr063710
Pozorování7804
Zemní past7237031
Prosev0355
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (28 used records)
Zodarion rubidum Simon, 1914 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Skládky0101
Ruderály5501
haldy a výsypky0101
pískovny8502
zahrady2301
bylinné porosty břehů0001
písčiny0103
ostatní pole1001
kamenolomy0202
železniční náspy10354
okraje silnic10002
Xerotermní travinobylinná společenstva2001
travnaté stepi3748
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020