Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 20x 34x 958x 36x 1048x

Evarcha falcata (Clerck, 1757)

České jménoskákavka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1048 nálezů, 187 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2013 , Štěpán Vodka
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, (humid)
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (436 použitých nálezů)
Evarcha falcata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0001
Žlutá miska3003
Zemní past48193568
Smyk17815936186
Individuální sběr51661086
Prosev412212
Sklepávání63521344
Eklektor15281133
?4203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (392 použitých nálezů)
Evarcha falcata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vlhké lesní lemy0001
zahrady1001
dubohabřiny1412611
mezofilní louky2001
travnaté stepi7409
suché lesní lemy4524
suché křoviny98012
rašeliniště2021726
kamenité suti nižších poloh127011
lesostepní doubravy149213
kamenolomy89112
Xerotermní travinobylinná společenstva1314220
mokré louky2307
bučiny nižších poloh0634
osluněné skály nižších poloh6107
kosodřevina4212
Břehy tekoucích vod1303
00000003102
horská vřesoviště3215
pastviny4204
suťové a roklinové lesy3002
rašelinné bory1215
Louky1510418
Lesy vyšších poloh a strmých svahů6604
reliktní bory na skalách1111515
horské bučiny2274
ovocné sady bez bylinné vegetace1102
písčiny5004
skalní stepi na vápenci3503
Lesy1222835
Lesní okraje3031331
podmáčené smrčiny5254
paseky1112115
úhory3304
ostřicové porosty stojatých vod1001
výsadby jehličnanů22231231
luční ostřicové mokřady1324
bylinné porosty břehů1001
pískovny0101
lužní lesy nížin1602
Močály39311
Louky a pastviny1001
údolní jasanoolšové luhy9406
Obhospodařované pozemky4102
ruderály1101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1703
horské smrčiny1001
Přirozené lesy8223
Kultury listnáčů432304
Lesní cesta91017
Acidofilní bory82010
21211101001
alpínské trávníky3501
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020