Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 18x 507x 51x 586x

Evarcha falcata (Clerck, 1757)

České jménoskákavka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy586 nálezů, 196 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, (humid)
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (586 použitých nálezů)
Evarcha falcata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6169990
Neurčeno625821138
Smyk16013436167
Fotografie0001
Žlutá miska3003
Zemní past101663897
Nárazová past0101
Prosev1215218
Sklepávání19281138
Eklektor15281133
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (586 použitých nálezů)
Evarcha falcata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje3131332
Lesy1223836
Neurčeno768149182
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Výsadby jehličnanů1001
Paseky1001
Suché lesní lemy1001
Mezofilní louky2102
Rašeliniště0001
Vlhké lesní lemy0001
Zahrady1001
Lužní lesy nížin0101
Suťové lesy1101
Bučiny nižších poloh1001
Xerotermy na jiných podkladech7409
Bylinný lem lesa4524
Křovinatý plášť lesa2001
Rašeliniště a slatiniště1210214
Kamenité sutě127011
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy149213
Xerotermní travinobylinná společenstva1315221
Kamenolom89112
Vlhké louky2307
Acidofilní bukové bučiny0433
Vrchoviště4848
Skály nižších a středních výšek1001
Kosodřevina4212
Břehy tekoucích vod1303
Pastviny4204
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3215
Floristicky pestré křoviny2304
Suťové a roklinové lesy3002
Rašelinné březiny a bory1215
Louky1510418
Lesy vyšších poloh a strmých svahů6604
Reliktní bory na skalních podkladech1111515
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy81069
Horské buko-jedlové lesy2274
Ovocné sady1102
Písečné přesypy6005
Skalní stepi na vápencových podkladech3503
Podmáčené smrčiny5233
Křoviny a skupiny stromů mimo les5406
Lesní paseky1112115
Luční úhory3304
Porosty vysokých ostřic1001
Smrkové monokultury98016
Slatiniště2426
Pískovcová skalní města5106
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Pískovna0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1602
Močály39311
Trnkové křoviny0101
Louky a pastviny1001
Lužní lesy9406
Kulturní lesy12151214
Obhospodařované pozemky4102
Ruderály1101
Přechodová rašeliniště4314
Rákosiny, orobincové porosty1703
Horské smrčiny1001
Přirozené lesy8223
Kultury listnáčů432304
Lesní cesta91017
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0021
Acidofilní bory82010
Kultury jehličnanů1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha5101
Borové monokultury1001
Květnaté bučiny0201
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole3501
 SamciSamiceMláďataNálezy