Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10× 18× 507× 65× 600×

Evarcha falcata (Clerck, 1757)

České jménoskákavka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy600 nálezů, 198 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, (humid)
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (600 použitých nálezů)
Evarcha falcata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr63721094
Sklepávání20281541
Smyk16613742173
Neurčeno625821138
Fotografie0001
Žlutá miska3003
Zemní past102663898
Nárazová past0101
Prosev1215218
Eklektor15281133
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (600 použitých nálezů)
Evarcha falcata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje3131332
Písčiny6106
Rašeliniště2121829
Horské smrčiny3125
Podmáčené smrčiny5264
Lesy1223836
Neurčeno768149182
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Bylinné porosty břehů2022
Reliktní bory na skalách14151018
Výsadby jehličnanů24231233
Paseky1312117
Suché lesní lemy1001
Mezofilní louky2102
Vlhké lesní lemy4525
Zahrady1001
Lužní lesy nížin101109
Stinné skály nižších poloh7108
Suťové a roklinové lesy5104
Bučiny nižších poloh1635
Suché louky7409
Suché křoviny98012
Kamenité suti nižších poloh127011
Lesostepní doubravy149213
Xerotermní travinobylinná společenstva1315221
Kamenolomy89112
Mokré louky2307
Mokřadní vrbiny4212
Břehy tekoucích vod1303
Pastviny4204
Porosty borůvek3215
Rašelinné bory1215
Louky1510418
Lesy vyšších poloh a strmých svahů6604
Suché doubravy81069
Horské bučiny2274
Ovocné sady s luční vegetací1102
Skalní stepi na vápenci3503
Úhory3304
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Luční ostřicové mokřady2426
Močály39311
Louky a pastviny1001
Obhospodařované pozemky4102
Ruderály1101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1703
Přirozené lesy8223
Výsadby listnáčů432304
Lesní cesta91017
Acidofilní bory82010
Dubohabřiny5101
alpínské trávníky3501
 SamciSamiceMláďataNálezy