Kvadráty: 6760
  Nálezy podle období
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený 2x 2x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (8 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (6 použitých nálezů)
jeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019