Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený 33× 39×

Neon valentulus Falconer, 1912

České jménoskákavka mokřadní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy39 nálezů, 24 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2021 , Antonín Kůrka
Areál rozšířeníEuropean, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-850

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (39 použitých nálezů)
Neon valentulus Falconer, 1912 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1013115
Zemní past10609
Individuální sběr4606
Neurčeno7305
Sklepávání2102
Smyk0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (39 použitých nálezů)
Neon valentulus Falconer, 1912 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1411014
Rašeliniště97112
Úhory2401
Lesy1102
Okraje silnic1001
Močály1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0602
Slaniska1001
Mokré louky1001
Výsadby listnáčů1101
Mokřadní olšiny2002
Louky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy