Nálezy podle období  
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 14× 550× 102× 670×

Amaurobius fenestralis (Ström, 1768)

České jménocedivka podkorní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy670 nálezů, 163 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Filip Matouš
Areál rozšířeníEuropean (Az., Kz.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Nízká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (669 použitých nálezů)
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování1513
Individuální sběr63152131149
Zemní past84112897324
Prosev10161924
Neurčeno803638150
Eklektor9347
Smyk168011
Sklepávání4111
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (669 použitých nálezů)
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skály a sutě v horách10135
Suťové a roklinové lesy2019227
Vnější stěny budov1001
Horské smrčiny912210
Lesy00011
Louky0003
Kosodřevina0001
Horské bučiny29344531
Neurčeno654526154
Bylinné porosty břehů0112
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Lesy17132535
Vlhké lesní lemy1001
Kamenolomy51006
Dubohabřiny0213
Výsadby jehličnanů130401254
Bučiny nižších poloh263131462
Vlhké doubravy1001
Suché doubravy179418
Lužní lesy nížin3033
Lesní okraje9557
Stinné skály nižších poloh2410326
Kamenité suti nižších poloh5213132
Paseky4917
Lesy vyšších poloh a strmých svahů215228876
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Rašeliniště2503
Reliktní bory na skalách8379
Suché louky0303
Přirozené lesy63171026
Interiéry budov5606
Výsadby listnáčů274308
Skalní a suťové biotopy292989
Jeskyně4905
Močály0101
Podmáčené smrčiny1001
Acidofilní bory4307
Štěrkové břehy řek1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
Ovocné sady s luční vegetací0101
Louky0201
Lesostepní doubravy1102
Břehy tekoucích vod4104
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
 SamciSamiceMláďataNálezy