Nálezy podle období
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 4x 14x 550x 59x 627x

Amaurobius fenestralis (Ström, 1768)

České jménocedivka podkorní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy627 nálezů, 144 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Az., Kz.
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišť(dry), semi-humid, humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška300-800-1100

Literatura

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (477 použitých nálezů)
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr52145126135
Prosev912919
Pozorování0111
Zemní past82512597303
Eklektor9347
Smyk168011
Sklepávání4111
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (474 použitých nálezů)
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny2303
horské bučiny0201
Lesy17132535
Kultury jehličnanů4213
Suťové a roklinové lesy1110018
Smrkové monokultury3033227
Suťové lesy1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy179418
Suťové a roklinové lesy3401
výsadby jehličnanů0011
Lesní okraje9557
Skály nižších a středních výšek3236
Pískovcová skalní města218020
Kamenité sutě5213132
Acidofilní bukové bučiny1814627
Lesní paseky4917
Květnaté bučiny819834
Lesy vyšších poloh a strmých svahů215228876
Porosty vysokých ostřic0101
Horské buko-jedlové lesy17324529
Rašeliniště a slatiniště2302
Reliktní bory na skalních podkladech8379
Xerotermy na jiných podkladech0303
Skály subalpinského a alpinského pásma8002
Přirozené lesy63171026
Interiéry budov5606
Kultury listnáčů274308
Borové monokultury892413
Kulturní lesy7249
Skalní a suťové biotopy292989
Jeskyně4804
Močály0101
Kamenolom5905
Podmáčené smrčiny1001
Acidofilní bory4307
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy2001
Štěrkové lavice1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1113
Propast0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
Ovocné sady0101
Louky0201
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1102
Břehy tekoucích vod4104
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Rákosiny, orobincové porosty0101
Vrchoviště0201
 SamciSamiceMláďataNálezy