Nálezy podle období
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 8x 27x 1030x 48x 1113x

Amaurobius fenestralis (Ström, 1768)

České jménocedivka podkorní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1113 nálezů, 142 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2017
Areál rozšířeníEuropean (Az., Kz.
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišť(dry), semi-humid, humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška300-800-1100

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (505 použitých nálezů)
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr73177125144
Pozorování0111
Zemní past8009389287
Prosev681621
Eklektor9347
sf7133138
Sklepávání0011
Smyk1203
?2203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (466 použitých nálezů)
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smrkové monokultury1001
Lesy0111
dubohabřiny135419
suťové a roklinové lesy1413018
výsadby jehličnanů127341247
Lesní okraje9557
osluněné skály nižších poloh2410326
Lesy17112433
bučiny nižších poloh262131461
kamenité suti nižších poloh5213132
paseky4917
Lesy vyšších poloh a strmých svahů214228875
ostřicové porosty stojatých vod0101
horské bučiny17324428
rašeliniště2503
reliktní bory na skalách8379
travnaté stepi0303
skály a sutě v horách8002
Přirozené lesy63171026
interiéry budov5606
Kultury listnáčů274308
Skalní a suťové biotopy292989
jeskyně4905
Močály0101
kamenolomy5905
podmáčené smrčiny2114
Acidofilní bory4307
lužní lesy nížin3002
štěrkové břehy řek1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
Louky0201
lesostepní doubravy1102
21211101404
Břehy tekoucích vod4104
bylinné porosty břehů0101
horské smrčiny0202
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019