Amaurobius (4x)

Amaurobius erberi (Keyserling, 1863) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivka Erberova
První nález: 2003, V. Bryja, Bryja & Svatoň 2005

Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
České jméno: cedivka podkorní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
České jméno: cedivka domovní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač

Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
České jméno: cedivka hajní
První nález: 1934, J. Baum, Baum 1938b . Poslední nález: 2018 , Mgr. Ondřej Machač

Callobius (1x)

Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
České jméno: cedivka lesní
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač