Microdipoena (1x)

Microdipoena jobi (Kraus, 1967) Silně ohrožený
České jméno: mysmena Jobova
První nález: 1973, P. Kasal, Kasal 1982 . Poslední nález: 2000 , RNDr. Antonín Kůrka

Trogloneta (1x)

Trogloneta granulum Simon, 1922 Ohrožený
České jméno: mysmena horská
První nález: 1986, V. Růžička, Růžička 1988c . Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar