Scytodes (1x)

Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený
České jméno: lepovka jižní
První nález: 1969, V. Bukva, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Dagmar Berneška Říhová, Ph.D.