Eresus (4x)

Eresus hermani Kovács, Prazsák, Eichardt, Vári & Gyurkovics, 2015 Kriticky ohrožený
České jméno: stepník pálavský
První nález: 0, , . Poslední nález: 2018 , Radek Šich

Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený
České jméno: stepník rudý
První nález: 1870, A. Slavík, Bárta 1869 . Poslední nález: 2020 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Eresus moravicus Řezáč, 2008 Kriticky ohrožený
České jméno: stepník moravský
První nález: 1941, F. Miller, Řezáč et al. 2008 . Poslední nález: 2021

Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) Kriticky ohrožený
České jméno: stepník černonohý
První nález: 1959, J. Buchar, Řezáč in litt. . Poslední nález: 2017