Theridiosoma (1x)

Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený
České jméno: křižáček pobřežní
První nález: 1996, M. Holec, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač