Hyptiotes (1x)

Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
České jméno: pakřižák smrkový
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2020 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Uloborus (2x)

Uloborus plumipes Lucas, 1846 Není ohrožený
České jméno: pakřižák chluponohý
První nález: 1995, M. Chochel, Kůrka 2006 . Poslední nález: 2021 , Viktor Střeštík

Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Silně ohrožený
České jméno: pakřižák Walckenaerův
První nález: 1983, K. Absolon jun., Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2020 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš