Hyptiotes (1x)

Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
České jméno: pakřižák smrkový
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2019 , Radek Šich

Uloborus (2x)

Uloborus plumipes Lucas, 1846 Není ohrožený
České jméno: pakřižák chluponohý
První nález: 1995, M. Chochel, Kůrka 2006
Poslední nález: 2018 , Radek Šich

Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Silně ohrožený
České jméno: pakřižák Walckenaerův
První nález: 1983, K. Absolon jun., Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 2019 , RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.

Česká arachnologická společnost © 2008-2020