Nálezy podle období
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Uloborus plumipes Lucas, 1846 Není ohrožený 2x 14x 16x
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Silně ohrožený 20x 10x 30x

Literatura

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko; Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris; Kamenožrout zelený II; Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2; Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR; Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp.; Pracovní skupina pro ukládání údajů o pavoucích České republiky; Příživníci; 28. Evropský arachnologický kongres – Turín; Genetická konference GSGM 2014; 113. seminář České arachnologické společnosti; Kolegové, kteří letos ukončili studium; Noví členové ČASu; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (26 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus plumipes Lucas, 1846 1 3 3 5
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 9 6 6
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 10 4 8
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 4 3 1 4
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 3 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (28 použitých nálezů)
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 5 17 7 13
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus plumipes Lucas, 1846 1 6 6 9
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 7 1 4
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 1 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019