Nálezy podle období  
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Uloborus plumipes Uloborus plumipes Lucas, 1846 Není ohrožený 20× 21×
Uloborus walckenaerius Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Silně ohrožený 10× 16× 26×

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko; Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris; Kamenožrout zelený II; Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2; Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR; Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp.; Pracovní skupina pro ukládání údajů o pavoucích České republiky; Příživníci; 28. Evropský arachnologický kongres – Turín; Genetická konference GSGM 2014; 113. seminář České arachnologické společnosti; Kolegové, kteří letos ukončili studium; Noví členové ČASu; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy

 © Oto Zimmermann
A short paper summarises previously published findings of the introduced spider Uloborus plumipes Lucas, 1846 in the Czech Republic and the city of Jihlava as a new locality.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (47 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus plumipes Lucas, 1846 2 6 3 9
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 1 9 6 7
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 0 4 2
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 12 13 8 12
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 10 4 8
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 4 6 1 5
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 1 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 3 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (47 použitých nálezů)
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus plumipes Lucas, 1846 2 15 8 17
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 6 20 7 15
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 4 3
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 10 10 8 9
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy