RodDruhPopisPrvní nálezČtverceStupeň ohrožení
Čeleď Theridiidae (3x)
Theridion (3x) Theridion cinereum Thorell, 1875 0 Není ohrožený

Theridion cinereum Thorell, 1875

České jménosnovačka popelavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy0 nálezů, 0 kvadrátů
První nález 2014, J. Dolanský, viz Pavouk 2014 (č. 37)
Areál rozšířeníPalaearctic
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťsemi-natural
Vlhkost stanovišťdry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery rare

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko; Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris; Kamenožrout zelený II; Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2; Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR; Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp.; Pracovní skupina pro ukládání údajů o pavoucích České republiky; Příživníci; 28. Evropský arachnologický kongres – Turín; Genetická konference GSGM 2014; 113. seminář České arachnologické společnosti; Kolegové, kteří letos ukončili studium; Noví členové ČASu; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy