Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 59× 14× 73×
Theridion boesenbergi Theridion boesenbergi Strand, 1904 Kriticky ohrožený
Theridion cinereum Theridion cinereum Thorell, 1875 Není ohrožený
Theridion familiare Theridion familiare O. Pickard-Cambridge, 1871
Theridion hannoniae Theridion hannoniae Denis, 1945
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený 30× 11× 41×
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený 17× 12× 41×
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 82× 43× 125×
Theridion pictum Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 59× 70×
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 113× 30× 149×
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 366× 70× 445×

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!; Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá; Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?; Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků; Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách; Dovolená s pavouky; Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí; Inventarizace 2021; Výzva k spolupráci na World Spider Trait databáze; Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus; Lumci bez křídel; Byli jsme na arachnologické konferenci v německém Greifswaldu!; Pozdně letní exkurze na Mostecko; 119. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

During the ethological research of Larinia elegans on Nové Mlýny dam in South Moravia, several spiders were collected, among which we highlight rare philodromids associated with wet biotopes, Philodromus poecilus and Philodromus marmoratus. Theridion familiare was caught in a mobile home near the dam, which is the first record for Czechia.

Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894, Micrargus prope laudatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) and Theridion familiare O. Pickard-Cambridge, 1871 are new records for the Czech Republic.

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Západoevropský slíďák Pardosa tenuipes objeven v Česku; První nález Paratrachelas maculatus (Trachelidae) v České republice; Druhý nález snovačky Steatoda nobilis v Česku; Neobvyklý biotop nálezu snovačky Theridion hannoniae; Drassodes cupreus nebo Drassodes lapidosus nebo...?; Pavouci nehlubokých podzemních biotopů Slovenska; Lovčík vodní potvrzen na jižní Moravě; Two remarkable records of Bulgarian spiders; Předběžný seznam sekáčů (Opiliones) NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce; Pojídají pavouci ovoce?; Hrabalky (Pompilidae) - specialisté na lov pavouků VIII: rod Auplopus; Milan Antuš (1936-2021); Letošní exkurze na JV Prahy za pavouky; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2020; Pokyny pro autory

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; První nález Cortestina thaleri (Araneae: Oonopidae) v České republice; Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) v České republice; Křižák vlnkovaný - další nový druh křižáka pro Českou republiku; Vzácní pavouci z exkurze Fluorescenční noci na jižní Moravu; Druhý nález pavučenky po téměř 40 letech; Revize materiálu Micaria pulicaria (Araneae: Gnaphosidae) ve sbírkách Národního muzea v Praze; Inventarizace 2019; Průzkum pavouků PR Mutenská obora; Kolik vajíček nosí slíďák rolní v kokonu v okolí Vyškova?; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VII: archaické druhy; Stano Pekár letos oslavil 50iny!; Entomologicko-arachnologické exkurze pro veřejnost; Nový výbor a revizní komise České arachnologická společnosti; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 148 a 149; Pokyny pro autory

During a survey in two quarries in 2017–2020, several specimens of Theridion hannoniae Denis, 1945 were collected by the authors. This species is thus a new spider species for the Czech Republic.

Cortestina thaleri (Knoflach, 2009), Erigone autumnalis Emerton, 1882, Micaria pulicaria (Sundevall, 1831), Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) and Theridion hannoniae Denis, 1945 are new records for Czech Republic. Up to 20.12.2020, we included 881 spider species in the araneofauna of the Czech Republic.

 © Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině. © Oto Zimmermann

During an arachnological survey in the Šumava National Park in 2016, two very rare spider species were discovered: Araneus saevus (Araneidae) was recorded for the second time, 45 years after its first report in the Czech Republic. The species is therefore no longer regionally extinct, and can be considered critically endangered. Theridion boesenbergi (Theridiidae) was recorded for the first time in the Šumava Mts. Ecological characterisation of the species is improved, being more psychrophilous than was previously expected. Almost all collected specimens of both species from the Czech Republic are deposited in the National Museum in Prague. © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko; Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris; Kamenožrout zelený II; Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2; Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR; Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp.; Pracovní skupina pro ukládání údajů o pavoucích České republiky; Příživníci; 28. Evropský arachnologický kongres – Turín; Genetická konference GSGM 2014; 113. seminář České arachnologické společnosti; Kolegové, kteří letos ukončili studium; Noví členové ČASu; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy

 © Ondřej Machač
Two rare spider species Cinetata gradata and Theridion boesenbergi were found in the fire forest and swamp (east of the settlement Lány, Krkonoše National Park). The
findings are first in the territory of Bohemia.


 © Ondřej Machač
Life-histories of the three most abundant theridiid spiders of an apple orchard (Theridion varians Hahn 1833, T. impressum L. Koch 1881, and T. bimaculatum (Linnaeus 1167)) are presented. The juvenile and subadult instars are described in detail. The instars were identified according to the length of tibia and metatarsus of leg I, and number of hairs in medial and submedial rows of both tibia and metatarsus. Five juvenile and two subadult instars were recognized in cach of thc specics studied. Thc colour pattern of cach stage is given. The results obtained are a sound basis for further population analysis, such as construction of life-tables.


Fotografie

Theridion betteni
Theridion boesenbergi
Theridion hemerobium
Theridion melanurum
Theridion mystaceum
Theridion pictum
Theridion pinastri
Theridion varians

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (950 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 3 17 1 22
Theridion boesenbergi Strand, 1904 1 0 0 2
Theridion hemerobium Simon, 1914 2 4 2 7
Theridion melanurum Hahn, 1831 2 6 0 25
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 24 21 1 37
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 5 2 0 13
Theridion pinastri L. Koch, 1872 38 43 4 67
Theridion varians Hahn, 1833 49 95 3 127
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 4 51 0 34
Theridion familiare O. Pickard-Cambridge, 1871 1 0 0 1
Theridion hannoniae Denis, 1945 0 2 0 2
Theridion hemerobium Simon, 1914 51 99 0 25
Theridion melanurum Hahn, 1831 3 4 0 8
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 7 54 5 43
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 7 23 1 20
Theridion pinastri L. Koch, 1872 6 13 1 19
Theridion varians Hahn, 1833 26 38 6 55
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 1 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 5 4 0 4
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 1 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 2 3 0 5
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 16 34 2 6
Theridion pinastri L. Koch, 1872 21 24 12 32
Theridion varians Hahn, 1833 109 192 48 134
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 2 5 0 4
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 1 0 1
Theridion hannoniae Denis, 1945 0 1 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 2 1 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 6 8 0 13
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 7 18 0 17
Theridion pinastri L. Koch, 1872 6 11 1 18
Theridion varians Hahn, 1833 17 45 5 53
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 4 11 0 10
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 3 2 0 5
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 5 8 3 6
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 4 10 1 10
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 3 0 4
Theridion varians Hahn, 1833 18 25 17 42
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 1 4 0 3
Theridion boesenbergi Strand, 1904 2 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 7 0 2
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 2 8 0 4
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 6 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 6 8 0 13
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 4 2 0 7
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 1 0 5
Theridion varians Hahn, 1833 7 3 0 10
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 53 9 0 12
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 9 6 2 9
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (952 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 5 23 1 31
Theridion boesenbergi Strand, 1904 1 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 3 2 7
Theridion melanurum Hahn, 1831 3 3 0 26
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 23 26 1 38
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 8 7 1 20
Theridion pinastri L. Koch, 1872 30 30 2 60
Theridion varians Hahn, 1833 55 56 4 124
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 1 1 3
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 7 4 0 11
Theridion varians Hahn, 1833 39 46 0 49
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 54 9 0 14
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 6 0 5
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 13 17 0 16
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 37 58 0 9
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 13 2 7
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 5 17 17 16
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 2 7 0 8
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 3 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 7 25 6 23
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 2 1 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 4 7 0 7
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 1 3
Theridion varians Hahn, 1833 7 25 7 18
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hannoniae Denis, 1945 0 1 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 11 28 0 13
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 5 8 0 5
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 5 9 0 6
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 3 0 2
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 2 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 2 0 2
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 10 4 8
Theridion varians Hahn, 1833 7 17 0 11
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 1 0 2
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 6 0 5
Theridion varians Hahn, 1833 4 3 4 16
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 2 18 0 17
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 2 0 3
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 5 24 0 18
Theridion varians Hahn, 1833 2 5 0 5
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 2 11 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 1 0 2
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 7 0 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 0 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 6 7 2 10
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 17 18 0 17
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 4 1 6
Theridion varians Hahn, 1833 5 16 1 9
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 7 13 1 8
Theridion varians Hahn, 1833 5 6 2 8
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion boesenbergi Strand, 1904 2 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 2 20 4 7
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 15 27 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 24 47 7 4
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 3 19 0 10
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 4 1 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 1 1 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 1 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 4 3
Theridion varians Hahn, 1833 4 4 8 8
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 5 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 3 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 4 3 0 6
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion familiare O. Pickard-Cambridge, 1871 1 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 5 0 6
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 4 2 5
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 2
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 1 6 0 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 11 1 6
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 0 1 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 2 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 5 0 4
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hannoniae Denis, 1945 0 2 0 2
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 6 5
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 2 4 0 5
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 2 0 2
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 3 6 0 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 1 2 3
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 2 2 0 4
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 4 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 6 0 4
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 4 2 0 5
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 5 3 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 11 1 5
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 2 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 2
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 1 1 5
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 2 0 3
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 2 0 3
Theridion varians Hahn, 1833 2 2 0 3
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 2 3 0 4
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 6 2 2 4
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 0 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 2 0 3 3
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 0 3
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 2 0 3
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 3 1 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 4 3
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 2
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 2 1 1 3
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 1 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Mokřadní vrbinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 2 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 0 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 2 7 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy