Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 59x 9x 68x
Theridion boesenbergi Strand, 1904 Kriticky ohrožený 2x 2x 4x
Theridion cinereum Thorell, 1875 Není ohrožený
Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený 30x 3x 33x
Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený 6x 6x 17x 7x 36x
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 82x 17x 99x
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 5x 59x 4x 70x
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 4x 113x 16x 135x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 9x 366x 34x 409x

Literatura

© Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině.© Oto Zimmermann

During an arachnological survey in the Šumava National Park in 2016, two very rare spider species were discovered: Araneus saevus (Araneidae) was recorded for the second time, 45 years after its first report in the Czech Republic. The species is therefore no longer regionally extinct, and can be considered critically endangered. Theridion boesenbergi (Theridiidae) was recorded for the first time in the Šumava Mts. Ecological characterisation of the species is improved, being more psychrophilous than was previously expected. Almost all collected specimens of both species from the Czech Republic are deposited in the National Museum in Prague.© Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko; Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris; Kamenožrout zelený II; Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2; Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR; Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp.; Pracovní skupina pro ukládání údajů o pavoucích České republiky; Příživníci; 28. Evropský arachnologický kongres – Turín; Genetická konference GSGM 2014; 113. seminář České arachnologické společnosti; Kolegové, kteří letos ukončili studium; Noví členové ČASu; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy

© Ondřej Machač
Life-histories of the three most abundant theridiid spiders of an apple orchard (Theridion varians Hahn 1833, T. impressum L. Koch 1881, and T. bimaculatum (Linnaeus 1167)) are presented. The juvenile and subadult instars are described in detail. The instars were identified according to the length of tibia and metatarsus of leg I, and number of hairs in medial and submedial rows of both tibia and metatarsus. Five juvenile and two subadult instars were recognized in cach of thc specics studied. Thc colour pattern of cach stage is given. The results obtained are a sound basis for further population analysis, such as construction of life-tables.


Fotografie

Theridion betteni

Theridion boesenbergi

Theridion melanurum

Theridion mystaceum
Theridion pictum


Theridion pinastri

Theridion varians
Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (557 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 4 49 0 32
Theridion hemerobium Simon, 1914 51 95 0 21
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 2 0 4
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 4 45 5 33
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 7 23 1 20
Theridion pinastri L. Koch, 1872 6 13 1 19
Theridion varians Hahn, 1833 25 34 5 50
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 1 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 5 4 0 4
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 1 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 2 3 0 5
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 16 34 2 6
Theridion pinastri L. Koch, 1872 21 24 11 31
Theridion varians Hahn, 1833 105 185 41 128
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 4 8 0 7
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 3 2 0 5
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 5 6 3 4
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 4 10 1 10
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 18 25 17 42
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 2 5 0 4
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 4 1 0 5
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 7 18 0 17
Theridion pinastri L. Koch, 1872 4 4 1 9
Theridion varians Hahn, 1833 14 29 5 33
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 1 4 0 3
Theridion boesenbergi Strand, 1904 2 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 7 0 2
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 2 8 0 4
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 6 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 6 8 0 13
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 53 9 0 12
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 9 6 2 9
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 1 0 4
Theridion varians Hahn, 1833 7 3 0 9
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (562 použitých nálezů)
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 1 1 3
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 7 4 0 11
Theridion varians Hahn, 1833 39 46 0 49
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 37 58 0 9
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 13 2 7
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 5 17 17 16
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 50 6 0 8
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 6 0 5
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 13 14 0 12
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 3 0 2
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 2 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 2 0 2
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 10 4 8
Theridion varians Hahn, 1833 7 17 0 11
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 2 1 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 3 6 0 6
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 1 2
Theridion varians Hahn, 1833 7 24 7 16
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 10 26 0 10
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 5 8 0 5
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 5 9 0 6
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 2 18 0 17
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 2 0 3
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 5 24 0 18
Theridion varians Hahn, 1833 2 5 0 5
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 0 0 3
Theridion varians Hahn, 1833 1 2 4 12
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 4 1 6
Theridion varians Hahn, 1833 5 16 1 9
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 7 11 1 6
Theridion varians Hahn, 1833 5 6 2 8
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 2 10 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 7 0 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 0 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 6 6 0 9
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion boesenbergi Strand, 1904 2 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 2 19 4 6
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 15 27 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 24 47 7 4
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 1 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 4 3
Theridion varians Hahn, 1833 4 4 8 8
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 6 0 5
Theridion varians Hahn, 1833 1 7 0 7
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 5 0 2
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 3 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 4 2 0 5
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 3 17 0 8
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 4 1 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 4 2 5
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 2
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 1 6 0 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 10 1 5
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 3 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 9 0 7
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 3 6 0 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 1 2 3
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 0 1 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 2 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 4 0 3
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 2 5 1 5
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 5 3 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 11 1 5
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 5 0 0 7
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 3 0 3
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 4 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 6 0 4
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 6 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 0 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 2 0 3 3
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 2 2 0 3
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 6 12 0 5
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 0 3
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 3 0 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 6 2 2 4
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 3 2 0 4
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 4 3
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 2 0 3
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 0 0 2
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 6 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 2 0 1 3
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 2 3 0 2
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 2
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 4 2 0 2
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 1 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 2 1 0 2
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 2 0 0 2
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 2 7 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 1 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 0 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 2 1
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 1 1
Polní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 0 1
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…SamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 0 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020