Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 110x 9x 119x
Theridion boesenbergi Strand, 1904 Kriticky ohrožený 3x 1x 4x
Theridion cinereum Thorell, 1875 Není ohrožený
Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený 57x 2x 59x
Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený 12x 11x 30x 6x 59x
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 148x 15x 163x
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 4x 10x 117x 4x 135x
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 4x 8x 177x 15x 204x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 16x 657x 30x 703x

Literatura

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko; Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris; Kamenožrout zelený II; Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2; Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR; Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp.; Pracovní skupina pro ukládání údajů o pavoucích České republiky; Příživníci; 28. Evropský arachnologický kongres – Turín; Genetická konference GSGM 2014; 113. seminář České arachnologické společnosti; Kolegové, kteří letos ukončili studium; Noví členové ČASu; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy

Fotografie

Theridion betteni

Theridion boesenbergi

Theridion melanurum

Theridion mystaceum
Theridion pictum


Theridion pinastri

Theridion varians
Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (570 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 6 61 0 40
Theridion hemerobium Simon, 1914 35 62 0 20
Theridion melanurum Hahn, 1831 3 3 0 9
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 8 48 5 35
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 8 28 1 23
Theridion pinastri L. Koch, 1872 6 12 1 18
Theridion varians Hahn, 1833 28 47 11 65
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 1 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 20 37 0 4
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 1 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 3 7 1 6
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 17 34 2 7
Theridion pinastri L. Koch, 1872 21 29 11 32
Theridion varians Hahn, 1833 112 198 42 145
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 1 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 3 1 0 4
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 11 29 0 24
Theridion pinastri L. Koch, 1872 4 6 1 12
Theridion varians Hahn, 1833 25 32 5 42
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 4 5 0 5
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 2 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 2 1 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 5 3 9 12
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 53 9 0 12
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 9 6 2 9
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 1 0 4
Theridion varians Hahn, 1833 7 3 0 9
?SamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 4 6 0 7
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 7 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 0 3
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 6 2 2 4
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Potrava rákosníkůSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (560 použitých nálezů)
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 1 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 2 0 5
Theridion varians Hahn, 1833 24 28 0 29
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 37 58 0 9
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 13 2 7
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 5 17 17 16
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 2 7 0 8
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 3 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 3 21 1 19
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 1 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 4 2 0 6
Theridion varians Hahn, 1833 15 18 0 20
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 50 6 0 8
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 6 0 5
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 13 14 0 12
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 2 1 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 3 6 0 6
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 1 2
Theridion varians Hahn, 1833 7 24 7 16
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 3 0 2
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 2 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 2 0 2
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 10 4 8
Theridion varians Hahn, 1833 7 17 0 11
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 11 27 0 12
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 5 8 0 5
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 5 9 0 6
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 2 18 0 17
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 2 0 3
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 5 24 0 18
Theridion varians Hahn, 1833 2 5 0 5
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 6 0 5
Theridion varians Hahn, 1833 4 2 2 13
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 4 1 6
Theridion varians Hahn, 1833 5 16 1 9
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 2 10 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 8 1 4
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 0 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 6 6 0 9
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 3 20 0 11
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 4 1 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 1 1 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 17 17 0 15
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 7 12 1 7
Theridion varians Hahn, 1833 5 6 1 7
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 1 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 4 3
Theridion varians Hahn, 1833 4 4 8 8
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 2 19 4 6
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 15 27 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 24 47 7 4
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 5 0 2
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 3 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 4 2 0 5
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 4 2 5
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 1 6 0 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 10 1 5
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 4 0 4
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 3 6 0 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 1 2 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 4 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 6 0 4
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 0 1 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 2 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 4 0 3
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 6 5
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 5 3 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 10 1 4
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 1 3
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 3 2 0 4
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 0 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 2 0 3 3
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 6 2 2 4
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 2 2 0 3
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 3 0 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 2 0 3
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 3 0 1 4
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 1 4 0 4
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 4 3
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 0 0 2
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 2
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 2 2
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 2 1 0 2
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 2 1
vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 0 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 1 1
211522SamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion varians Hahn, 1833 2 7 0 1
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019