Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 59× 70×

Theridion pictum (Walckenaer, 1802)

České jménosnovačka malovaná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy70 nálezů, 35 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (70 použitých nálezů)
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk718017
Individuální sběr723120
Zemní past410110
Neurčeno52013
Prosev2804
Sklepávání163426
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (70 použitých nálezů)
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Luční ostřicové mokřady1202
Slaniska0111
Neurčeno87120
Rašeliniště2708
Výsadby jehličnanů1001
Bylinné porosty břehů0101
Mokré louky1703
Močály11327
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5805
Ostatní pole0101
Suché louky0101
Haldy a výsypky0101
Ovocné sady s luční vegetací0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Břehy tekoucích vod1202
Výsadby listnáčů152702
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Lesy0101
Lužní lesy nížin1605
Porosty borůvek3603
Písčiny1102
 SamciSamiceMláďataNálezy