Kvadráty: 6546
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 2x 2x
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 2x 2x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený 2x 2x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 1 4 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (24 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 1 4 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 2 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019