Kvadráty: 6546
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha striata Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (24 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 1 4 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (24 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 1 4 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 2 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy