Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 3x 7x 71x 8x 89x

Clubiona caerulescens L. Koch, 1867

České jménozápředník listový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy89 nálezů, 62 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (51 použitých nálezů)
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk4408
Zemní past1318221
Individuální sběr213014
Eklektor2103
Sklepávání1304
Prosev1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (51 použitých nálezů)
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Acidofilní teplomilné doubravy1001
suché lesní lemy1001
vrbové křoviny1001
lesostepní doubravy0201
Suťové lesy0101
Lesní okraje1203
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy5306
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
Louky a pastviny0303
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2103
Lužní lesy0101
Břehy tekoucích vod0101
Haldy a výsypky0001
Lesy2103
Kultury listnáčů51304
Přirozené lesy0002
Slatiniště1203
Bažinné olšiny1001
Močály0101
Podmáčené smrčiny0101
Lesní cesta0101
Parky0101
Vrchoviště1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1201
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Urbánní biotopy0101
Květnaté bučiny1001
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Kultury jehličnanů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy