Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 6x 14x 134x 7x 161x

Clubiona caerulescens L. Koch, 1867

České jménozápředník listový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy161 nálezů, 63 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Pavel Marhoul
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (51 použitých nálezů)
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past85215
Smyk3306
Individuální sběr113013
Eklektor2103
Prosev3507
Sklepávání61407
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (50 použitých nálezů)
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 ESSamciSamiceMláďataNálezy
suché lesní lemy1001
vrbové křoviny1001
lesostepní doubravy2304
dubohabřiny5407
Lesní okraje1203
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
Louky a pastviny0303
údolní jasanoolšové luhy0101
Břehy tekoucích vod0101
haldy a výsypky0001
Lesy2103
Kultury listnáčů51304
Přirozené lesy0002
luční ostřicové mokřady1203
bažinné olšiny1001
Močály0101
podmáčené smrčiny0101
Lesní cesta0101
městské parky0101
rašeliniště1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1201
alpínské trávníky0101
suché křoviny0101
ruderály0101
bučiny nižších poloh1001
skalní stepi na vápenci1001
výsadby jehličnanů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019