Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 4x 10x 439x 25x 478x

Neon reticulatus (Blackwall, 1853)

České jménoskákavka mechová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy478 nálezů, 114 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (203 použitých nálezů)
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3234363
Individuální sběr1319229
Prosev28862496
Smyk1001
Eklektor3528
Sklepávání0202
?3104
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (184 použitých nálezů)
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suťové a roklinové lesy0303
travnaté stepi2001
horské smrčiny0101
osluněné skály nižších poloh813015
Lesy1423728
suché lesní lemy1001
Močály0322
bylinné porosty břehů0202
rašeliniště1032525
kamenolomy1202
reliktní bory na skalách0303
bažinné olšiny1203
rašelinné bory1102
výsadby jehličnanů1017325
bučiny nižších poloh212210
dubohabřiny2548
horské bučiny0504
mokré louky2203
ostřicové porosty stojatých vod0101
Lesní okraje75813
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2326
lužní lesy nížin2002
bahnité břehy1001
haldy a výsypky0001
horská vřesoviště0102
pískovny0011
Louky a pastviny1001
kamenité suti nižších poloh6409
slaniska3001
lesostepní doubravy2002
Acidofilní bory1202
paseky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
údolní jasanoolšové luhy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019