Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 227× 49× 284×

Neon reticulatus (Blackwall, 1853)

České jménoskákavka mechová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy284 nálezů, 124 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (284 použitých nálezů)
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev20713883
Vysavač1001
Individuální sběr1928439
Neurčeno29571161
Zemní past3744679
Smyk310011
Sklepávání0302
Eklektor3528
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (284 použitých nálezů)
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Bučiny nižších poloh312211
Ruderály1001
Lesy1425730
Suťové a roklinové lesy2579
Rašeliniště11361229
Skály a sutě v horách0021
Reliktní bory na skalách0626
Vlhké lesní lemy1022
Suché křoviny0101
Neurčeno2757776
Vlhké doubravy0101
Výsadby listnáčů0101
Kamenité suti nižších poloh84010
Horské smrčiny0101
Horské bučiny0605
Suché doubravy2649
Stinné skály nižších poloh813015
Močály0322
Bylinné porosty břehů0202
Kamenolomy1202
Mokřadní olšiny1203
Rašelinné bory1102
Výsadby jehličnanů1017325
Mokré louky2203
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Lesní okraje75813
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2326
Lužní lesy nížin2103
Bahnité břehy1001
Haldy a výsypky0001
Porosty borůvek0102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0011
Louky a pastviny1001
Slaniska3001
Lesostepní doubravy2002
Acidofilní bory1202
Paseky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
 SamciSamiceMláďataNálezy