Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 6x 227x 29x 264x

Neon reticulatus (Blackwall, 1853)

České jménoskákavka mechová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy264 nálezů, 117 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (204 použitých nálezů)
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1728438
Prosev18611967
Zemní past3743678
Smyk310011
Sklepávání0302
Eklektor3528
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (188 použitých nálezů)
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy1425730
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Suťové a roklinové lesy0101
travnaté stepi2001
horské smrčiny0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2649
Pískovcová skalní města813015
Bylinný lem lesa1001
Močály0322
Bylinné porosty na březích potoků a řek0202
Vrchoviště42259
Kamenolom1202
Přechodová rašeliniště3104
Reliktní bory na skalních podkladech0303
Bažinné olšiny1203
Rašelinné březiny a bory1102
Rašeliniště a slatiniště39012
Kultury jehličnanů0303
Květnaté bučiny11017
Suťové a roklinové lesy0202
Vlhké louky2203
Horské buko-jedlové lesy0504
Porosty vysokých ostřic0101
Lesní okraje75813
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2326
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Smrkové monokultury6408
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…1001
Haldy a výsypky0001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0102
Pískovna0011
Louky a pastviny1001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1001
Kulturní lesy47311
Acidofilní bukové bučiny1213
Kamenité sutě6409
Slaniska3001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2002
Acidofilní bory1202
Borové monokultury0303
Lesní paseky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Lužní lesy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy