Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Not endangered 2x 6x 227x 28x 263x

Neon reticulatus (Blackwall, 1853)

Czech nameskákavka mechová
Threat levelNot endangered
Records263 nálezů, 116 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-800

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (203 used records)
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev18611967
Zemní past3743678
Individuální sběr1727437
Smyk310011
Sklepávání0302
Eklektor3528
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (187 used records)
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesy1424729
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Suťové a roklinové lesy0101
travnaté stepi2001
horské smrčiny0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2649
Pískovcová skalní města813015
Bylinný lem lesa1001
Močály0322
Bylinné porosty na březích potoků a řek0202
Vrchoviště42259
Kamenolom1202
Přechodová rašeliniště3104
Reliktní bory na skalních podkladech0303
Bažinné olšiny1203
Rašelinné březiny a bory1102
Rašeliniště a slatiniště39012
Kultury jehličnanů0303
Květnaté bučiny11017
Suťové a roklinové lesy0202
Vlhké louky2203
Horské buko-jedlové lesy0504
Porosty vysokých ostřic0101
Lesní okraje75813
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2326
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Smrkové monokultury6408
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…1001
Haldy a výsypky0001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0102
Pískovna0011
Louky a pastviny1001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1001
Kulturní lesy47311
Acidofilní bukové bučiny1213
Kamenité sutě6409
Slaniska3001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2002
Acidofilní bory1202
Borové monokultury0303
Lesní paseky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Lužní lesy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords