Kvadráty: 5763
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 4x 4x
Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella scabrosa (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 2x 2x
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 4x 4x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Ohrožený 2x 2x
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Porrhomma convexum (Westring, 1851) Téměř ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Silně ohrožený 4x 4x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (78 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 9 4 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 4 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 3 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 3 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 2 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 3 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 0 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 1 4 1 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 4 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 6 8 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 31 15 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 6 5 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 0 2 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 2 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 2 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 4 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Ceratinella scabrosa (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 1 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 2 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (36 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Ceratinella scabrosa (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 1 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 3 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 1 4 1 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 9 4 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019