Kvadráty: 5763
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Oedothorax gibbifer Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Porrhomma convexum Porrhomma convexum (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Acantholycosa lignaria Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Silně ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lacinius dentiger Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
Oligolophus tridens Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (80 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 9 4 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 2 0 2
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 4 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 2 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 3 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 3 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 2 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 3 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 0 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 2 1 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 4 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 6 8 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 31 15 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 1 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 6 5 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 2 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 2 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 2 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 4 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 1 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (80 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 4 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 2 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 3 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 2 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 3 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 4 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 6 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 31 15 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 6 5 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 2 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 2 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 2 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 4 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 1 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 3 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 1 4 1 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Jasanoolšové lemy vodotečíSamciSamiceMláďataNálezy
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 1 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 9 4 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy