Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 3x 405x 38x 448x

Ozyptila trux (Blackwall, 1846)

České jménoběžník vlhkomilný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy448 nálezů, 131 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2019 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (374 použitých nálezů)
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1047221108297
Smyk81011
Individuální sběr2327440
Prosev1213121
Sklepávání24505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (352 použitých nálezů)
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vrbové křoviny1001
slaniska1001
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů2101
mezofilní louky7513
lužní lesy nížin0101
Porosty vysokých ostřic7810614
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy249448421
Přechodová rašeliniště6104
Kamenolom1001
Slatiniště398315
Kulturní lesy1101
Horské biotopy1522239
Močály9234526
Bylinné porosty na březích potoků a řek6306
Vlhké louky18637763
Louky6216026
Rašeliniště a slatiniště325118
Bažinné olšiny7309
Břehy tekoucích vod1214
Ovocné sady3104
Luční úhory1001
Louky a pastviny1102
Rákosiny, orobincové porosty146215
Pískovna0101
Lesní okraje1206
Ovocné sady a vinohrady3101
Podmáčené smrčiny4203
Slaniska16404
Rašelinné březiny a bory3307
Vrchoviště1613013
Smrkové monokultury2002
Skály nižších a středních výšek0101
Urbánní biotopy4001
Lesy1503
Xerotermy na jiných podkladech2403
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0113
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky1102
Acidofilní bory2001
Kultury jehličnanů4004
Přirozené lesy2103
Porosty chrastice rákosovité1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les10007
Křovinatý plášť lesa2001
Polní úhory2001
Xerotermní travinobylinná společenstva198011
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0202
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy20315
Kamenité sutě2002
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0103
Floristicky pestré křoviny0001
Mezofilní louky8204
Horské buko-jedlové lesy0101
Kultury listnáčů22301
Lužní lesy5205
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020