Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 405× 58× 468×

Ozyptila trux (Blackwall, 1846)

České jménoběžník vlhkomilný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy468 nálezů, 143 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (468 použitých nálezů)
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1052226108302
Prosev1218426
Individuální sběr2634449
Smyk83012
Neurčeno5829974
Sklepávání24505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (468 použitých nálezů)
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin254508429
Močály9235527
Neurčeno7633796
Mezofilní louky16819
Paseky0101
Mokré louky18741767
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod148317
Luční ostřicové mokřady399516
Ostřicové porosty stojatých vod7811615
Suché křoviny150010
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1202
Slaniska17405
Bučiny nižších poloh0101
Vlhké doubravy0101
Porosty borůvek0114
Suché doubravy2304
Bylinné porosty břehů9408
Rašeliniště5419135
Kamenolomy1001
Výsadby jehličnanů7107
Horské biotopy1522239
Louky6216026
Mokřadní olšiny7309
Břehy tekoucích vod1214
Ovocné sady s luční vegetací3104
Úhory3002
Louky a pastviny1102
Lesní okraje1206
Ovocné sady a vinohrady3101
Podmáčené smrčiny4203
Rašelinné bory3307
Stinné skály nižších poloh0101
Ruderály4001
Lesy1503
Suché louky2403
alpínské trávníky2103
Acidofilní bory2001
Přirozené lesy2103
Xerotermní travinobylinná společenstva198011
Horské smrčiny0202
Lesostepní doubravy20315
Kamenité suti nižších poloh2002
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Horské bučiny0101
Výsadby listnáčů22301
 SamciSamiceMláďataNálezy