Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 3x 405x 54x 464x

Ozyptila trux (Blackwall, 1846)

České jménoběžník vlhkomilný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy464 nálezů, 142 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (464 použitých nálezů)
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1052226108302
Prosev1216424
Individuální sběr2533447
Smyk83012
Neurčeno5829974
Sklepávání24505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (464 použitých nálezů)
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin0302
Močály9235527
Neurčeno7633796
Mezofilní louky8615
Lesní paseky0101
Mokré louky0202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0111
Luční ostřicové mokřady0121
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Suché křoviny3001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Slaniska1001
Vlhké doubravy0101
Porosty borůvek0001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2304
Devětsilové lemy horských toků2101
Vlhké louky18639764
Porosty vysokých ostřic7810614
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy249448421
Přechodová rašeliniště6104
Kamenolom1001
Slatiniště398315
Kulturní lesy1101
Horské biotopy1522239
Bylinné porosty na březích potoků a řek6306
Louky6216026
Rašeliniště a slatiniště325118
Bažinné olšiny7309
Břehy tekoucích vod1214
Ovocné sady3104
Luční úhory1001
Louky a pastviny1102
Rákosiny, orobincové porosty146215
Pískovna0101
Lesní okraje1206
Ovocné sady a vinohrady3101
Podmáčené smrčiny4203
Slaniska16404
Rašelinné březiny a bory3307
Vrchoviště1613013
Smrkové monokultury2002
Skály nižších a středních výšek0101
Urbánní biotopy4001
Lesy1503
Xerotermy na jiných podkladech2403
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0113
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky1102
Acidofilní bory2001
Kultury jehličnanů4004
Přirozené lesy2103
Porosty chrastice rákosovité1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les10007
Křovinatý plášť lesa2001
Polní úhory2001
Xerotermní travinobylinná společenstva198011
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0202
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy20315
Kamenité sutě2002
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Floristicky pestré křoviny0001
Mezofilní louky8204
Horské buko-jedlové lesy0101
Kultury listnáčů22301
Lužní lesy5205
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy