Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 6x 17x 259x 39x 321x

Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844)

České jménokřižák červený
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy321 nálezů, 100 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2017 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (128 použitých nálezů)
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Žlutá miska4105
Individuální sběr18291435
Smyk2061662
Zemní past71517
Prosev1102
Sklepávání4706
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (110 použitých nálezů)
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) ESSamciSamiceMláďataNálezy
travnaté stepi4101113
vřesoviště nižších poloh0201
lesostepní doubravy4506
pastviny1202
osluněné skály nižších poloh0101
horské bučiny0101
kosodřevina0202
Břehy tekoucích vod0101
Xerotermní travinobylinná společenstva2406
horská vřesoviště0303
úhory0323
skalní stepi na vápenci5203
Ovocné sady a vinohrady2201
suché křoviny2606
rašeliniště4305
kamenité suti nižších poloh0101
Louky5427
mokré louky0304
pískovny1001
kamenolomy0302
Louky a pastviny2203
reliktní bory na skalách1102
Lesní okraje0203
bučiny nižších poloh1012
Stojaté a pomalu tekoucí vody0402
ostřicové porosty stojatých vod1001
obilná pole1001
Močály0302
výsadby jehličnanů0101
luční ostřicové mokřady2203
Lesy0101
podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory0101
haldy a výsypky0174
paseky1705
Přirozené lesy1102
dubohabřiny0303
suché lesní lemy0011
Kultury listnáčů1102
údolní jasanoolšové luhy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020