Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 3x 9x 141x 63x 216x

Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844)

České jménokřižák červený
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy216 nálezů, 112 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (216 použitých nálezů)
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2230440
Sklepávání5618
Smyk21531258
Neurčeno2213270
Fotografie3212
Zemní past713828
Žlutá miska4105
Prosev1805
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (216 použitých nálezů)
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché lesní lemy1001
Výsadby jehličnanů0202
Xerotermní travinobylinná společenstva4509
Neurčeno3523387
Lesní okraje0304
Louky a pastviny2214
Ovocné sady s luční vegetací0101
Mezofilní louky0101
Kamenolomy0403
Suché louky3111114
Paseky4906
Vřesoviště nižších poloh1303
Suché křoviny2808
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2002
Kamenité suti nižších poloh1202
Lesostepní doubravy4506
Pastviny1202
Stinné skály nižších poloh0101
Horské bučiny0101
Mokřadní vrbiny0202
Břehy tekoucích vod0101
Úhory0323
Skalní stepi na vápenci5203
Porosty borůvek0303
Ovocné sady a vinohrady2201
Rašeliniště4305
Louky5427
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Mokré louky0304
Reliktní bory na skalách1102
Bučiny nižších poloh1012
Stojaté a pomalu tekoucí vody0402
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Ostatní pole1001
Močály0302
Luční ostřicové mokřady2203
Lesy0101
Horské smrčiny0101
Acidofilní bory0101
Haldy a výsypky0174
Přirozené lesy1102
Suché doubravy0202
Vlhké lesní lemy0011
Dubohabřiny0101
Výsadby listnáčů1102
Lužní lesy nížin0101
 SamciSamiceMláďataNálezy