Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 3x 9x 141x 53x 206x

Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844)

České jménokřižák červený
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy206 nálezů, 107 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (136 použitých nálezů)
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání5618
Individuální sběr2130439
Fotografie3212
Smyk18481250
Žlutá miska4105
Zemní past712827
Prosev1805
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (119 použitých nálezů)
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smrkové monokultury0202
Lesní okraje0304
Louky a pastviny2214
Lesní paseky4906
Xerotermní travinobylinná společenstva3508
vrbové křoviny1001
travnaté stepi1101
vřesoviště nižších poloh0201
lesostepní doubravy1001
pastviny0101
Skály nižších a středních výšek0101
Horské buko-jedlové lesy0101
Kosodřevina0202
Břehy tekoucích vod0101
Luční úhory0323
Pastviny1101
Skalní stepi na vápencových podkladech5203
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0303
Xerotermy na jiných podkladech3101113
Ovocné sady a vinohrady2201
Floristicky pestré křoviny1302
Rašeliniště a slatiniště3203
Kamenité sutě0101
Louky5427
Pískovna1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3505
Vlhké louky0304
Křovinatý plášť lesa0101
Kamenolom0302
Reliktní bory na skalních podkladech1102
Květnaté bučiny1012
Stojaté a pomalu tekoucí vody0402
Porosty vysokých ostřic1001
Pole1001
Trnkové křoviny0202
Vrchoviště1102
Močály0302
Slatiniště2203
Lesy0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Acidofilní bory0101
Haldy a výsypky0174
Přirozené lesy1102
Křoviny a skupiny stromů mimo les1102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0202
Bylinný lem lesa0011
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Kultury listnáčů1102
Lužní lesy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy