Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Not endangered 3x 9x 141x 51x 204x

Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844)

Czech namekřižák červený
Threat levelNot endangered
Records204 nálezů, 106 kvadrátů
First record 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2021 , Viktor Střeštík
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-800

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (134 used records)
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání5618
Fotografie3212
Smyk18481250
Individuální sběr2029437
Žlutá miska4105
Zemní past712827
Prosev1805
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (117 used records)
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smrkové monokultury0202
Louky a pastviny2214
Lesní paseky4906
Xerotermní travinobylinná společenstva2507
vrbové křoviny1001
travnaté stepi1101
vřesoviště nižších poloh0201
lesostepní doubravy1001
pastviny0101
Skály nižších a středních výšek0101
Horské buko-jedlové lesy0101
Kosodřevina0202
Břehy tekoucích vod0101
Luční úhory0323
Pastviny1101
Skalní stepi na vápencových podkladech5203
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0303
Xerotermy na jiných podkladech3101113
Ovocné sady a vinohrady2201
Floristicky pestré křoviny1302
Rašeliniště a slatiniště3203
Kamenité sutě0101
Louky5427
Pískovna1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3505
Vlhké louky0304
Křovinatý plášť lesa0101
Kamenolom0302
Reliktní bory na skalních podkladech1102
Lesní okraje0203
Květnaté bučiny1012
Stojaté a pomalu tekoucí vody0402
Porosty vysokých ostřic1001
Pole1001
Trnkové křoviny0202
Vrchoviště1102
Močály0302
Slatiniště2203
Lesy0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Acidofilní bory0101
Haldy a výsypky0174
Přirozené lesy1102
Křoviny a skupiny stromů mimo les1102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0202
Bylinný lem lesa0011
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Kultury listnáčů1102
Lužní lesy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords