Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Not endangered 6x 17x 259x 39x 321x

Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844)

Czech namekřižák červený
Threat levelNot endangered
Records321 nálezů, 100 kvadrátů
First record 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2017 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (128 used records)
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Žlutá miska4105
Individuální sběr18291435
Smyk2061662
Zemní past71517
Prosev1102
Sklepávání4706
?1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (110 used records)
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
travnaté stepi4101113
vřesoviště nižších poloh0201
lesostepní doubravy4506
pastviny1202
osluněné skály nižších poloh0101
horské bučiny0101
kosodřevina0202
Břehy tekoucích vod0101
Xerotermní travinobylinná společenstva2406
horská vřesoviště0303
úhory0323
skalní stepi na vápenci5203
Ovocné sady a vinohrady2201
suché křoviny2606
rašeliniště4305
kamenité suti nižších poloh0101
Louky5427
mokré louky0304
pískovny1001
kamenolomy0302
Louky a pastviny2203
reliktní bory na skalách1102
Lesní okraje0203
bučiny nižších poloh1012
Stojaté a pomalu tekoucí vody0402
ostřicové porosty stojatých vod1001
obilná pole1001
Močály0302
výsadby jehličnanů0101
luční ostřicové mokřady2203
Lesy0101
podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory0101
haldy a výsypky0174
paseky1705
Přirozené lesy1102
dubohabřiny0303
suché lesní lemy0011
Kultury listnáčů1102
údolní jasanoolšové luhy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020