Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 9x 328x 28x 365x

Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844)

České jménoplachetnatka zrníčková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy365 nálezů, 116 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2019 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (365 použitých nálezů)
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3841734237
Neurčeno1416159
Individuální sběr1526031
Prosev37010
Smyk95013
Eklektor1524014
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (365 použitých nálezů)
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno3222477
Porosty vysokých ostřic0101
Lesy5718018
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny0101
Louky199012
Rašelinné březiny a bory3203
Rašeliniště a slatiniště195013
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3305
Lužní lesy2102
Močály95013
Vlhké louky1911017
Luční úhory1001
Borové monokultury2204
Smrkové monokultury3640025
Přechodová rašeliniště1001
Haldy a výsypky0002
Skály nižších a středních výšek1001
Xerotermy na jiných podkladech3418
Slatiniště15505
Louky a pastviny0101
Suťové a roklinové lesy0101
Bažinné olšiny3507
Kulturní lesy3003
Reliktní bory na skalních podkladech2002
Vrchoviště14906
Kamenité sutě7306
Rákosiny, orobincové porosty2506
Přirozené smrčiny (bory a březiny)2202
Polní meze131303
Urbánní biotopy9503
Lesní paseky9509
Ovocné sady12907
Kamenolom1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy9306
Křoviny a skupiny stromů mimo les359015
Acidofilní bory9308
Kultury jehličnanů5807
Acidofilní bukové bučiny1001
Květnaté bučiny171005
Lesní okraje5608
Xerotermní travinobylinná společenstva114010
Bylinné porosty na březích potoků a řek5203
Trnkové křoviny26609
Přirozené lesy1403
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy6409
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Podmáčené smrčiny0101
Horské smrčiny3103
Železniční náspy1001
Břehy tekoucích vod4002
Floristicky pestré křoviny0001
Pískovcová skalní města0101
Parky1001
Polní cesta0101
Kultury listnáčů1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Písečné přesypy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy