Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 328× 29× 366×

Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844)

České jménoplachetnatka zrníčková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy366 nálezů, 117 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (366 použitých nálezů)
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1626032
Zemní past3841734237
Neurčeno1416159
Prosev37010
Smyk95013
Eklektor1524014
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (366 použitých nálezů)
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny6407
Neurčeno3222477
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Lesy5718018
Louky199012
Rašelinné bory3203
Rašeliniště3414020
Porosty borůvek3305
Lužní lesy nížin2102
Močály95013
Mokré louky1911017
Úhory1001
Výsadby jehličnanů4650039
Haldy a výsypky0002
Stinné skály nižších poloh1102
Suché louky3418
Luční ostřicové mokřady15505
Louky a pastviny0101
Suťové a roklinové lesy0101
Mokřadní olšiny3507
Reliktní bory na skalách2002
Kamenité suti nižších poloh7306
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2506
Pastviny131303
Ruderály9503
Paseky9509
Ovocné sady s luční vegetací12907
Kamenolomy1001
Lesostepní doubravy9306
Suché křoviny6115025
Acidofilní bory9308
Bučiny nižších poloh181006
Lesní okraje5608
Xerotermní travinobylinná společenstva114010
Bylinné porosty břehů5203
Přirozené lesy1403
Suché doubravy6409
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Podmáčené smrčiny0101
Železniční náspy1001
Břehy tekoucích vod4002
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Ostatní pole0101
Výsadby listnáčů1001
alpínské trávníky1001
Písčiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy