Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 436× 41× 487×

Maso sundevalli (Westring, 1851)

České jménopavučenka Sundevallova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy487 nálezů, 147 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (487 použitých nálezů)
Maso sundevalli (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev17124867
Smyk2255033
Individuální sběr2786145
Neurčeno6716116139
Zemní past92799132
Sklepávání311010
Eklektor2752161
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (487 použitých nálezů)
Maso sundevalli (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Močály214111
Rašeliniště1526014
Horské smrčiny101626
Bylinné porosty břehů4907
Skály a sutě v horách0411
Mokré louky2104
Louky1505
Xerotermní travinobylinná společenstva0404
Neurčeno411370138
Výsadby jehličnanů2058740
Horské bučiny118014
Ostřicové porosty stojatých vod02108
Kamenité suti nižších poloh4408
Lesy2544158
Bučiny nižších poloh817018
Okraje silnic2002
Břehy tekoucích vod3403
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3205
Suché křoviny1520010
Suché doubravy15401617
Podmáčené smrčiny0504
Stinné skály nižších poloh61007
Suťové a roklinové lesy614312
Lužní lesy nížin31109
Lesostepní doubravy3104
Haldy a výsypky0032
Mokřadní olšiny2507
Suché louky5104
Lesy vyšších poloh a strmých svahů47010
Mezofilní louky5606
Lesní okraje151109
Písčiny11604
Přirozené lesy1705
Ruderály2002
Paseky1304
Lesní cesta51209
Porosty borůvek3202
Acidofilní bory0202
Luční ostřicové mokřady0101
Ovocné sady s luční vegetací1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody81505
Výsadby listnáčů2514
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy