Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 436× 47× 493×

Maso sundevalli (Westring, 1851)

České jménopavučenka Sundevallova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy493 nálezů, 151 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (493 použitých nálezů)
Maso sundevalli (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk2356035
Prosev19128869
Zemní past93799133
Individuální sběr2786145
Neurčeno6716116139
Žlutá miska1001
Sklepávání311010
Eklektor2752161
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (493 použitých nálezů)
Maso sundevalli (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky6105
Neurčeno441420142
Močály214111
Rašeliniště1526014
Horské smrčiny101626
Bylinné porosty břehů4907
Skály a sutě v horách0411
Mokré louky2104
Louky1505
Xerotermní travinobylinná společenstva0404
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Výsadby jehličnanů2058740
Horské bučiny118014
Ostřicové porosty stojatých vod02108
Kamenité suti nižších poloh4408
Lesy2544158
Bučiny nižších poloh817018
Okraje silnic2002
Břehy tekoucích vod3403
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3205
Suché křoviny1520010
Suché doubravy15401617
Podmáčené smrčiny0504
Stinné skály nižších poloh61007
Suťové a roklinové lesy614312
Lužní lesy nížin31109
Lesostepní doubravy3104
Haldy a výsypky0032
Mokřadní olšiny2507
Lesy vyšších poloh a strmých svahů47010
Mezofilní louky5606
Lesní okraje151109
Písčiny11604
Přirozené lesy1705
Ruderály2002
Paseky1304
Lesní cesta51209
Porosty borůvek3202
Acidofilní bory0202
Luční ostřicové mokřady0101
Ovocné sady s luční vegetací1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody81505
Výsadby listnáčů2514
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy