Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 17x 789x 27x 835x

Maso sundevalli (Westring, 1851)

České jménopavučenka Sundevallova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy835 nálezů, 141 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (335 použitých nálezů)
Maso sundevalli (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev17118669
Smyk3260035
Zemní past84729127
Sklepávání916011
Individuální sběr1764033
Eklektor2751160
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (334 použitých nálezů)
Maso sundevalli (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby jehličnanů2057739
horské bučiny116013
ostřicové porosty stojatých vod01807
kamenité suti nižších poloh4408
Lesy2544158
bučiny nižších poloh817018
bylinné porosty břehů3504
okraje silnic2002
Břehy tekoucích vod3403
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3205
suché křoviny151909
podmáčené smrčiny91307
dubohabřiny15401617
osluněné skály nižších poloh61007
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
údolní jasanoolšové luhy31109
suťové a roklinové lesy614312
mokré louky1103
lesostepní doubravy3104
Louky1404
haldy a výsypky0032
Močály213110
bažinné olšiny2507
travnaté stepi5104
Lesy vyšších poloh a strmých svahů47010
mezofilní louky5606
Lesní okraje151109
písčiny11604
Přirozené lesy1705
rašeliniště1525013
ruderály2002
paseky1304
Lesní cesta51209
horská vřesoviště3202
Acidofilní bory0202
luční ostřicové mokřady0101
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody81505
horské smrčiny0201
Kultury listnáčů2514
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020