Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 9x 436x 32x 478x

Maso sundevalli (Westring, 1851)

České jménopavučenka Sundevallova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy478 nálezů, 142 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (339 použitých nálezů)
Maso sundevalli (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk2254032
Prosev16109561
Zemní past92799132
Individuální sběr2784143
Sklepávání311010
Eklektor2752161
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (340 použitých nálezů)
Maso sundevalli (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké louky2104
Kulturní lesy621119
Horské buko-jedlové lesy118014
Porosty vysokých ostřic02108
Kamenité sutě4408
Lesy2544158
Květnaté bučiny610012
Acidofilní bukové bučiny2706
Bylinné porosty na březích potoků a řek4505
Cesty, silnice2002
Břehy tekoucích vod3403
Rákosiny, orobincové porosty3205
Floristicky pestré křoviny0202
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy15401617
Podmáčené smrčiny0504
Pískovcová skalní města61007
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
Křovinatý plášť lesa4402
Suťové a roklinové lesy614312
Lužní lesy31109
Křoviny a skupiny stromů mimo les91404
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3104
Smrkové monokultury1230618
Louky1404
Haldy a výsypky0032
Močály213110
Bažinné olšiny2507
Xerotermy na jiných podkladech5104
Lesy vyšších poloh a strmých svahů47010
Mezofilní louky5606
Lesní okraje151109
Písečné přesypy11604
Přirozené lesy1705
Vrchoviště31003
Rašeliniště a slatiniště1215010
Urbánní biotopy2002
Lesní paseky1304
Přirozené smrčiny (bory a březiny)9803
Lesní cesta51209
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3202
Acidofilní bory0202
Kultury jehličnanů1001
Slatiniště0101
Ovocné sady1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody81505
Borové monokultury1702
Trnkové křoviny2002
Horské smrčiny0201
Kultury listnáčů2514
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020