Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 136× 149×

Asthenargus helveticus Schenkel, 1936

České jménopavučenka Baumova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy149 nálezů, 65 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1938a
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural (Preference: Vysoká)
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (149 použitých nálezů)
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1136026
Neurčeno66103025
Zemní past7523073
Individuální sběr413013
Eklektor6408
Smyk2204
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (149 použitých nálezů)
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště318015
Lesy57105023
Horské smrčiny3002
Reliktní bory na skalách0301
Neurčeno267027
Ostřicové porosty stojatých vod2002
Břehy tekoucích vod3505
Kamenité suti nižších poloh4408
Lesní okraje5404
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Výsadby jehličnanů2615024
Stinné skály nižších poloh4306
Mokřadní olšiny7407
Širokolisté horské nivy1001
Porosty borůvek5202
Ovocné sady s luční vegetací1001
Kamenolomy2001
Suťové a roklinové lesy0101
Mokré louky1001
Luční ostřicové mokřady2001
Bučiny nižších poloh3305
Bylinné porosty břehů0101
Louky0202
Paseky2002
Podmáčené smrčiny1001
Močály3202
Horská vřesoviště3001
Suché louky0101
Přirozené lesy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy