Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 5x 136x 5x 146x

Asthenargus helveticus Schenkel, 1936

České jménopavučenka Baumova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy146 nálezů, 62 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1938a
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-700-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (146 použitých nálezů)
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev932023
Neurčeno66103025
Zemní past7523073
Individuální sběr413013
Eklektor6408
Smyk2204
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (146 použitých nálezů)
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy57105023
Neurčeno267027
Porosty vysokých ostřic2002
Břehy tekoucích vod3505
Kamenité sutě4408
Vrchoviště0102
Lesní okraje5404
Přechodová rašeliniště1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Smrkové monokultury178016
Pískovcová skalní města4306
Borové monokultury1403
Kulturní lesy7203
Bažinné olšiny7407
Širokolisté vysokostébelné nivy1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5202
Ovocné sady1001
Kamenolom2001
Suťové a roklinové lesy0101
Vlhké louky1001
Slatiniště2001
Acidofilní bukové bučiny3204
Rašeliniště a slatiniště215010
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Květnaté bučiny0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Louky0202
Lesní paseky2002
Podmáčené smrčiny1001
Močály3202
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu3001
Xerotermy na jiných podkladech0101
Kultury jehličnanů1102
Přirozené lesy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy