Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Not endangered 9x 255x 4x 268x

Asthenargus helveticus Schenkel, 1936

Czech namepavučenka Baumova
Threat levelNot endangered
Records268 nálezů, 61 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1938a
Last record 2011
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-700-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (122 used records)
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1135026
Zemní past7225072
Individuální sběr610012
Eklektor6408
Sklepávání2001
?2002
Smyk1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (118 used records)
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
ostřicové porosty stojatých vod2002
Lesy57104022
Břehy tekoucích vod3505
kamenité suti nižších poloh4408
rašeliniště317014
Lesní okraje5404
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
výsadby jehličnanů2615024
osluněné skály nižších poloh4306
bažinné olšiny7407
širokolisté horské nivy1001
horská vřesoviště8203
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
kamenolomy2001
suťové a roklinové lesy0101
mokré louky1001
luční ostřicové mokřady2001
bučiny nižších poloh3305
podmáčené smrčiny2002
bylinné porosty břehů0101
Louky0202
paseky2002
Močály3202
travnaté stepi0101
Přirozené lesy0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019